Login Register
Hotline: 02-626-5999

ก้าวใหม่ เตรียมพร้อมน้องนักศึกษาเข้าสู่การทำงาน FDI Recruitment ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น

 

ก้าวใหม่ เตรียมพร้อมน้องนักศึกษาเข้าสู่การทำงาน FDI Recruitment ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd (บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น อบรมสัมนาในหัวข้อ เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน กับน้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

                การเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าไปสู่การทำงานจริง เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ทางสถาบันและบริษัทจัดหางานเอฟดีไอ เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมน้องๆ ในด้านต่างๆ ในหัวข้อ การทำรีซูเม่ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน และข้อควรปฏิบัติตัวในการสัมภาษณ์งาน  พร้อมเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดหางานและผู้สมัครเวลาไปสัมภาษณ์งาน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้เป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างยิ่ง ทั้งยังได้มีการจำลองสถานการณ์จริง ในการสัมภาษณ์งานกับน้องๆ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติกับทีมงานมืออาชีพของบริษัทจัดหางานเอฟดีไอ(ประเทศไทย)

                ทั้งยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางานของเอฟดีไอ พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง คณะบดี ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ มอบกระเช้าและของชำรวยในพิธีปิดให้แก่ทีมงาน และกิจกรรมต่างๆ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากน้องนักศึกษา เนื่องจากน้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในการทำงาน

 

 

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th