Hotline: 02-626-5999

ก้าวใหม่ เตรียมพร้อมน้องนักศึกษาเข้าสู่การทำงาน FDI Recruitment ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น

 

ก้าวใหม่ เตรียมพร้อมน้องนักศึกษาเข้าสู่การทำงาน FDI Recruitment ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd (บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญีปุ่น อบรมสัมนาในหัวข้อ เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน กับน้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

                การเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าไปสู่การทำงานจริง เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ทางสถาบันและบริษัทจัดหางานเอฟดีไอ เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมน้องๆ ในด้านต่างๆ ในหัวข้อ การทำรีซูเม่ การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน และข้อควรปฏิบัติตัวในการสัมภาษณ์งาน  พร้อมเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดหางานและผู้สมัครเวลาไปสัมภาษณ์งาน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้เป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างยิ่ง ทั้งยังได้มีการจำลองสถานการณ์จริง ในการสัมภาษณ์งานกับน้องๆ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติกับทีมงานมืออาชีพของบริษัทจัดหางานเอฟดีไอ(ประเทศไทย)

                ทั้งยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางานของเอฟดีไอ พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง คณะบดี ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ มอบกระเช้าและของชำรวยในพิธีปิดให้แก่ทีมงาน และกิจกรรมต่างๆ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากน้องนักศึกษา เนื่องจากน้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในการทำงาน

 

 

Search Job

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th