Login Register
Hotline: 02-626-5999

บรรยากาศที่ดีในการทำงาน สู่ความสำเร็จของบริษัท

บรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร?

BY JEFFREY FERMIN

 

การมีสถานที่ทำงานที่ดี จะทำให้บริษัทของคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เหตุผลง่ายๆ ก็คือ ถ้าหากคุณมีสถานที่ทำงานที่ดี พนักงานก็จะทำงานได้ดี และการให้บริการลูกค้าก็จะดียิ่งขึ้น น่าเสียดายมีหลายบริษัทไม่สามารถรักษาพนักงานของพวกเขาไว้  แต่มีอีกหลายบริษัทโชคดี สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเสียงของพนักงานทำให้ออฟฟิศเป็นของทุกๆคน สร้างหรือปรับปรุงโดยให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง นั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว และเพิ่มการเติบโตและความพึ่งพอใจของลูกค้า

จากการสำรวจ พิสูจน์แล้วว่า บรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงานนั้นทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร

จากบทความ 7 Ways To Turn A Toxic Work Environment Around

 


บรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงานส่งผลต่อสถานที่ทำงานอย่างไร

การปล่อยให้บรรยากาศในที่ทำงานแย่ไปเรื่อยๆ อาจเป็นหนทางนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่ลดลง ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้น ในทุกปีรายจ่ายของบริษัทที่มาจากการปลดพนักงานนั้นมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว เนื่องจากเป็นผลกระทบมาจากสุขภาพของพนักงานและรายได้ที่ลดลง

การมีบรรยากาศที่ไม่ดีพร้อมกับการมีผู้นำที่แย่อาจทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการของบริษัท ถ้าหากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมองหาผลประโยชน์จากตัวพนักงาน มันจะทำให้เป็นการทำลายความเชื่อมั่นและทำลายความรู้สึกที่มีต่อบริษัท เมื่อพนักงานสูญเสียความเชื่อมั่นในสถานที่ทำงานของพวกเขา  ก็จะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่คอยเอาแต่บ่นว่าหรือไม่พอใจบริษัทอยู่เสมอ ซึ่งพวกเขาก็จะทำงานเท่าที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้รับเงินเดือน ซึ่งในทางกลับกันถ้าทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทเขาจะมองหาและคิดว่าสามารถทำอะไรให้บริษัทได้บ้าง มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้พวกเขาเติบโตและก้าวหน้าในบริษัท

พูดง่ายๆเลยก็คือ บรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงานนั้นทำให้ทำลายความคิดในการทำงานและก่อให้เกิดความรู้สึกด้านลบกับสถานที่ทำงาน

 

จากบทความ The “Bleisure” Revolution: How Tech Giants Are Shaping the Workplace of Tomorrow

 


วิธีทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ซึ่งยากมากที่จะพิจารณาว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ดีหรือไม่ หลายๆบริษัทกำลังมองหาวิธีใหม่ๆที่สามารถปรับปรุงบริษัทของพวกเขา

ในปัจจุบัน ทั้งลูกค้าและผู้ที่ต้องการหางาน กำลังมองหาบริษัทที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

จากการศึกษา  by Nielsen พิสูจน์ได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน จากบริษัทที่มีภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ดี พวกเขายังพบว่าผู้หางานส่วนใหญ่อยากทำงานกับบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเช่นกัน โดยทั่วไป ผู้คนในทุกช่วงอายุ ต้องการที่จะซื้อผลิตภัณณ์ที่มีค่านิยมที่ดี

ผู้หางานจะทำงานให้กับบริษัทที่พวกเขาสามารถแสดงความสามารถได้ดีในงานของพวกเขา มันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน ถ้าหากบริษัทมีพื้นฐานที่ดีและมีค่านิยมที่ดี ก็จะสามารถดึงดูดให้พนักงานมีความเชื่อฟังและมีแรงจูงใจที่ดีขึ้นในการทำงาน

ถ้าหากจัดการทำในสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาก็จะสามารถเพิ่มลูกค้าและรักษาลูกค้าให้แก่บริษัทได้ และพวกเขาก็จะพอใจในวิสัยทัศน์ที่ดีของบริษัท การทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานจะต้องมีองค์ประกอบคือความคิดและความร่วมมือของพนักงานในบริษัท

 


บางครั้งการได้รับความคิดเห็นจากพนักงานอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องต้องห้าม และคนส่วนใหญ่ ลังเลที่จะให้คำแนะนำคนที่เหนือกว่าพวกเขา โชคดีที่ยังมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยการจัดการทรัพยากรบุคคล จึงสามารถแนะนำผู้บริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้นได้

ขณะนี้ผู้บริหาร กำลังมองหาข้อมูลต่างๆที่จะให้พนักงานของเขา โดยการเน้นความสำคัญโดยการให้สิ่งต่างๆกับพนักงานเช่น การมีส่วนร่วมและการทำให้พนักงานมีความสุข

การใช้แบบสำรวจความรู้สึกของพนักงานจะช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะและรับรู้ความรู้สึกของพนักงาน และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาไปในทางที่ถูกต้องทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

 

สรุปก็คือ บริษัทสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้ โดยการฟังพนักงานของตนเอง ซึ่งมันจะทำให้พนักงานแต่ละคนปรับปรุงตัว และนำไปสู่การปรับปรุงโดยรวม เมื่อมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีก็จะทำให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถและรักษาลูกค้าไว้ได้

 

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th