Login Register
Hotline: 02-626-5999

ยุคดอกเบี้ยขาขึ้นแก้เงินเฟ้อ ที่อาจกลายเป็นการระเบิดหนี้ครัวเรือ

จากการที่ Fed หรือ Federal Reserve หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้การขึ้นดอกเบี้ยมา 2-3 ครั้งเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ จากทั้งปัญหาโควิด demand supply และด้านของพลังงานที่มีผลพวงมากจากสงคราม ยูเครน-รัสเซีย ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งคือดัชนีผู้บริโภค (CPI) ของอเมริกาที่ขึ้นมามากกว่า 8% เป็นเวลากว่า 3 เดือน จึงมีข้อสรุปว่าภาวะเงินเฟ้อเริ่มที่จะควบคุมไม่ได้อยู่ ทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลต่อตลาดหุ้นเกิดความผันผวนเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อภาวะเงินเฟ้อ

.

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นเป็น 7.1% จากของเดิมเดือนเมษายนที่ 4.65% ส่งผลให้เป็นสัญญาณว่าวัตถจักรดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังจะมา จากการประชุม กนง.ก็เริ่มเสียงแตก โดยมี 3 ใน 7 คนที่โหวดต้องการให้ขึ้นดอกเบี้ย และมีการคาดการว่า ในการประชุมรอบหน้าเดือนสิงหาคมก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอน

.

หลายๆคนมีความคิดว่าดอกเบี้ยเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้วดอกเบี้ยนั้นมีความสำคัญทางการเงินอย่างมาก สามารถใช้กำหนดทิศทางขอเศรษฐกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ ซึ่งในประเทศไทยอาจอัตราการขึ้นดอกเบี้ยอาจมีแนวโน้มที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ และการขึ้นดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อหนี้ และซ้ำเติมทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

.

ในหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของหลายประเทศขับเคลื่อนได้ด้วย “หนี้” แต่การก่อหนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป เพราะการก่อหนี้ที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ประกอบกับข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า อัตราหนี้ของโลกมีสูงมากกว่า 270% ของ GDP โดยรับอิทธิพลมาจากการควบคุมดอกเบี้ยให้ต่ำจากธนาคารทั่วโลก และเมื่อลมดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศก็จะส่งผลกระทบตต่อหนี้อย่างแน่นอน และที่หน้าเป็นห่วงที่สุดคือหนี้ครัวเรือนของไทย เพราะหนี้ภาคครัวเรือนของไทยปุจจุบันเพิ่มขึ้นเกิน 90% ของ GDP และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก เกิดจากภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุด ครัวเรือนเหล่านี้มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท ในขณะที่มีรายจ่ายต่อเดือน 12,000 บาท และหมายความว่าครัวเรือนเหล่านี้ต้องเป็นหนี้เดือนละ 2,000 บาท ครัวเรือนจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อการบริโภค ทำให้สัดส่วนหนี้เพื่อการบริโภคระยะสั้นเมื่อเทียบกับหนี้ครัวเรือนทั้งหมดนั้น มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่รายได้ต่อหัวของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่ก่อหนี้ในระดับที่ใกล้กัน กับกลายเป็นว่าไทยเป็นประเทศที่รายได้ต่ำแต่หนี้สูง จึงสรุปได้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่น เพราะเป็นประเทศที่ความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งสูงที่สุดในโลก ทำให้หนี้มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ เมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นครัวเรือนเหล่านี้มีความจำเป้นจะต้องลดการบริโภคลง เพื่อนำเงินไปชำระหนี้จนกายเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจ จากใช้จ่ายของครัวเรือนเหล่านี้จะใช้เงินทั้งหมดไปกับอาหารและพลังงาน ซึ่งกลุ่มสินค้าอาหารและพลังงานเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงกว่ากลุ่มอื่นจากเงินเฟ้อและดอกเบี้ย ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนเหล่านี้น้อยลง และทำให้ทิศทางหนี้เสียของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

.

Cr. The Secret Sauce by The Standard, KKP Research

 

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th