Login Register
Hotline: 02-626-5999

วันที่ 20 มินายน วันผู้ลี้ภัยโลก

สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้มีวันผู้ลี้ภัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 หลังจากนั้นก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี อีกทั้งยังเป็นวันหยุดในบางพื้นที่ และไม่ใช่เป็นวันหยุดประจำชาติแต่อย่างใด ในวันนี้เอง เป็นการถือโอกาสทำให้โลกเล็งเห็นถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยให้ดีขึ้น โดยเหล่าผู้ลี้ภัยมักจะหลีกหนีจากบ้านเกิดและเริ่มการเดินทางอันยากลำบากด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงคราม ความโหดร้าย และวิกฤตต่างๆ หลายคนจบด้วยการที่ต้องอยู่ในถิ่นที่อยู่ที่อันตราย และเมื่อต้องการสร้างถิ่นฐานใหม่ พวกเขามักไม่ถูกพูดถึงในประเทศที่พวกเขาได้ย้ายไป ดังนั้นวันผู้ลี้ภัยโลกจึงเป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย และแรงสนับสนุนต่อคุณภาพชีวิตของเหล่าผู้ลี้ภัยได้เป็นอย่างดี
.

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th