Login Register
Hotline: 02-626-5999

วิธีการลดโลกร้อนในแบบของ บิล เกตส์

บิล เกตส์ พูดถึงเป้าหมายที่ทุกคนบนโลกจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้เป็น 0 ผ่านคำเรียกว่า Net Zero โดยปัจจุบันมีปริมาณมากถึง 51,000 ตัน ต่อปี ซึ่งถูกตีออกมาว่าคือ คาร์บอน
.
หลายคนคงคิดว่าตัวการหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น คงต้องมาจากรถยนต์การขนส่ง แต่ความจริงแล้ว การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นั้นมีปริมาณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าจากการขนส่งเสียอีก โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 อันดับกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรื่องกระจกตามลำดับได้แก่
.
• อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 31%
• การไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ 27%
• การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ 19%
• การเดินทาง ขนส่ง 16%
• สร้างความอบอุ่น และความเย็น 7%
.
ดังนั้นแล้ว 5 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยควรมองจากปัญหาว่าทำไม จุดไหน ของกิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นความผิดพลาดและสร้างก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณมาก แต่หากมองในทางกลับกันพัฒนาการเชิงสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นช้า และในด้านการปรับตัวก็ทำได้ช้าด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่รถยนต์เครื่องสันดาปต้องใช้เวลามากกว่า 60-80 ปี กว่าจะเป็นที่นิยม
อีกด้านหนึ่ง บิล เกตส์ จึงให้ทัศนะว่าการลดคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพควรใช้ ชะแลงทั้ง 3 อันเพื่อการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
.
• ต้องลงทุนในเทคโนโลยี และนวัตกรรม
o เพราะถ้าหากเรามีเทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านพลังงานทดแทนมากเท่าไหร เราก็จะยิ่งหยุดรวมถึงดักจับคาร์บอนได้มากเท่านั้น
• การสร้างนโยบาย
o ต้องมีนโยบายออกมาสนับสนุนการลดคาร์บอน รวมถึงลงโทษผู้ที่ปล่อยคาร์บอน
• สร้างตลาด
o สร้างตลาดเพื่อเพิ่มความต้องการในการลดคาร์บอนในภาคส่วนต่างๆ
.
สุดท้ายนี้หลายๆอย่างในกระบวนการที่กล่าวมาคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป้นภาครัฐ ธุรกิจ และประชาชน หากมีการปฏิบัติอย่างจริงจังชัดเจน เราคงจะต้องชนะเกมสภาวะโลกร้อนนี้ได้อย่างแน่นอน
.
Cr. Bill Gates how to avoid a climate disaster Book, The Secret Sauce, The Standard

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th