Login Register
Hotline: 02-626-5999

ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา Japanese Human Resources Management

 

หลังจากได้มีการร่วมมือกันระหว่าง FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น(TNI)  ทางด้านการศึกษา โดยทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) อยู่เสมอ

จึงได้มีการมอบตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ ให้แก่ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางบริษัท และเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) ของทางสถาบันต่อไป

 

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th