Login Register
Hotline: 02-626-5999

เหตุใดเงินจีนถึงไม่เฟ้อ

จากข่าวที่ได้แพร่ออกมาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ปัญหาที่ตามมาหลังจากวิกฤตโควิด-19 แต่มีประเทศหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อเลยคือ “จีน” โดนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่ามมาจีนมีอัตราเงินเฟ้อเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราปกติของจีนมาเป็น 10 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่อให้มีปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลก จีนก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

.

2 ปัจจัยหลักๆจากการเกิดเงินเฟ้อคือ

  • ปัจจัยแรก หลังจากกลับสู่สภาวะปกติจากโรคระบาดโควิด-19 ความต้องการบริโภคของคนเริ่มกลับมา แต่ของที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นไม่สามารถผลิตออกมาได้ทัน
  • ปัจจัยที่สองคือ น้ำมันราคาแพงขึ้นต่อเนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น

.

จีนรอดมาได้ด้วยระบบการผลิตที่ค่อนข้างรวมศูนย์ และแนวทางการผลิตใช้เองในประเทศจีน โดยรัฐบาลอำนาจมีอำนาจในการลงบริหารให้เหมาะสม เพื่อให้สินค้าและบนบริการภาพรวมไม่ขาดตลาดจนราคาขึ้น แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น จีนเป็นประเทศผู้ผลิตเสียเองอยู่หลายอย่าง เว้นแต่พลังงาน แต่มิใช่จะเป็นเช่นนั้นไปตลอดเพราะทางจีนเองก็กำลังพยายามผลิตพลังงานสะอาดอยู่เช่นกัน จึงทำให้ไม่ต้องนำเข้าอะไรเลย

.

เชื่อมโยงกับประเทศไทยแล้ว เรายังถือว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าถ้าเทียบกับฝั่งตะวันตก ญี่ปุ่นเองก็น้อยเช่นเดียวกับจีนเนื่องจากนิสัยการบริโภคสินค้าภายในประเทศของประชาชน

.

สรุปความได้ว่า เงินเฟ้อครั้งนี้เกิดจากหลายพื้นที่นิยมบริโภคของนำเข้า เนื่องจากราคาที่ถูกกว่า ในหลายๆประเทศที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเกษตรเอง การพึ่งพาการนำเข้าเยอะๆเวลานี้ที่ราคาน้ำมันกำลังขึ้นต่อเนื่อง สินค้าต่างๆจึงราคาขึ้นตามไปด้วย

Cr. BrandThink

Leave your thoughts

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th