Login Register
Hotline: 02-626-5999

6 สิ่งที่ควรมีใน Resume

Resume เป็นด่านแรกในการสมัครงานซึ่งการจะทำให้ดึงดูดใจผู้คัดเลือกได้นั้น ในรีซูเม่ของคุณจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน มีการจัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วน อ่านง่าย ทำให้ผู้คัดเลือกสนใจเลือกคุณเข้ามาสัมภาษณ์ ใส่ข้อมูลสำคัญๆที่จำเป็น เช่นความสามารถพิเศษ ที่สามารถนำไปใช้ในงานได้ สิ่งที่ HR อ่านแล้วจะสนใจในตัวคุณ แต่สิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นความจริงด้วย ไม่ใช่จะสร้างขึ้นมา และคุณก็จะไม่พลาดงานที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

 

Tip ภาษาที่คุณควรใช้ในการทำ Resume คือ ภาษาอังกฤษ  อาจแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปให้ HR ด้วยก็ได้

 

6 สิ่งที่ควรมีใน Resume

  1. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายในปัจจุบัน หรือย้อนหลังไม่เกิน6เดือน และเป็นรูปถ่ายที่สุภาพ หน้าตรง พื้นหลังเป็นสีพื้นฐาน เช่น สีขาว สีฟ้า ไม่ควรใช้รูปถ่ายสำหรับแอร์โฮสเตส เพราะบางบริษัท ดูกันไปถึงขนาดนั้นเลยทีเดียว หากคุณใช้รูปที่เป็นสมัครแอร์แล้วละก็ คุณก็จะโดนปัดตก เพราะเขาทราบว่าคุณมีความต้องการที่จะเป็นแอร์โฮสเตสในอนาคต และสักวันต้องออกจากบรษัทเพื่อไปเป็นแอร์แน่นอน 
  2. ข้อมูลส่วนตัว แน่นอนว่าควรมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมล์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับถ้าหากบริษัทสนใจคุณ และอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน 
  3. ประวัติการศึกษา ใส่ประวัติการศึกษาล่าสุดที่คุณพึ่งจบการศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอื่นๆ เช่น ปวช. ปวส. ปีการศึกษาที่จบ หรือเกรดเฉลี่ยด้วยก็สำคัญ 
  4. ประวัติการทำงาน ใส่รายละเอียดงานที่เคยทำ เช่น ชื่อสถานประกอบการ ประเภทของสถานประกอบการ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการทำงาน โดยรายละเอียดเหล่านี้ต้องไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ทำให้กระชับแต่ได้ใจความ 
  5. ความสามารถอื่นๆ ที่เอื้อต่องานที่คุณสมัคร เช่น ทักษะความสามารถด้านภาษา หากคุณเคยสอบ TOEIC,JLPT,HSK ควรใส่คะแนนสอบลงไปด้วยเพราะนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่ HR ของบริษัทมองหาเลยละ รวมถึงทักษะ สกิลด้านคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Photoshop ,Microsoft word และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นความจริง
  6. บุคคลอ้างอิง บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของเราอาจเป็น หัวหน้าที่ทำงานเก่า หัวหน้าปัจจุบัน เพื่อนร่วมงาน  

 

 

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th