Login Register
Hotline: 02-626-5999

ข่าวสาร

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) ในกลุ่มบริษัทในเครือ เอฟ ดี ไอ ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

FDI Recruitment (Thailand) บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศ

Continue reading

Search Job

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th