Login Register
Hotline: 02-626-5999

ข่าวสาร

ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได

Continue reading

FDI Reruitment ( บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย ) และ Mirai Consulting., Inc  จับมือสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น สร้างเครือข่ายพันธมิตร

FDI Reruitment ( บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย ) และ Mirai

Continue reading

Contact Us

JobMonster Inc.
54/29 West 21st Street, New York, 10010, USA
contact@jobmonster.com
http://jobmonster.com