Login Register
Hotline: 02-626-5999

Blog

โลกเศรษฐกิจหลังโควิด 19

การเข้ามารบกวนของโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สิ่งต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงไป และหลายๆคนต้องปรับตัว ในขณะเดียวก็เป็นยุคทองของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน จึงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ได้รับผลกระทบ เนื่องจากกรระแสสังคม พฤติกรรม และความต้องของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากผลการวิจัยของ TDRI หรือ Thailand Development Research Institute ได้แจกแจงข้อมูลไว้ดังนี้ . เศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) • พฤติกรรมการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีของผู้คน มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีหลายๆธุรกิจที่เติมโตอย่างก้าวกระโดด เช่น E-Commerce, Online Food Delivery เป็นต้น เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) • ผู้คนหันมาใส่ใจด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจมากขึ้น แม้ว่าจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิดจะส่งผลค่อนข้างมากกับธุรกิจของเศรษฐกิจใส่ใจ แต่จะสามารถกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้ดีหลังจากนี้ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) • สังคมเริ่มตื่นตัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ธุรกิจสีเขียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว . Cr. TDRI, The Secret Sauce, The

Continue reading

FDI GROUP จัดพิธีไหว้ตรุษจีนปี 2022

FDI GROUP จัดพิธีไหว้ตรุษจีนปี 2022 (ปีเสือ) ตรุษจีนปีนี้ FDI GROUP นำโดยหนึ่งในผู้บริหารบริษัท คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง (คุณนิก) จัดพิธีไหว้ตรุษจีน และไหว้ขอพรพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบริษัท และพนักงานในเครือทุกคน ขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รอดพ้นปลอดภัยจาก COVID-19 และโรคภัยต่างๆ ขอให้หน้าที่การงานราบรื่น เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ ให้เงินทองไหลมาเทมา ดั่งสีเสื้อผ้าที่ทุกคนได้ใส่เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลในวันนี้ งานปัง : ครีม เขียว เทา รับทรัพย์ : ทอง เหลือง ส้ม ม่วง 金玉满堂        ขอให้ร่ำรวย เงินทองเต็มบ้าน 百业兴旺        ขอให้การงานเจริญก้าวหน้า

Continue reading

ทำไมฉัน (บิล เกตส์) ถึงเลือกเลี้ยงไก่

บิล เกตส์ ตื่นเต้นกับพลังต่อสู้ความยากจนของสัตว์ปีก ถ้าหากคุณต้องใช้ชีวิตด้วยเงินเพียง 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 – 70 บาท) ต่อวัน คุณจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้น? นั้นคือคำถามที่เกิดขึ้นจริงๆ กับผู้คนกว่า 1 พันล้านคน ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้นในวันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวสำหรับคำถามนี้ เพราะความยากจนในแต่ละสถานที่ก็มีลักษณะแตกต่างกันไป แต่จากการทำงานของ บิล เกตส์ ร่วมกับมูลนิธิ ทำให้เขาได้พบกับผู้คนมากมายในประเทศยากจนที่เลี้ยงไก่ และเขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของพวกมัน (ในฐานะเด็กเมืองจากซีแอตเทิล เขามีอะไรมากมายให้เรียนรู้!) มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นจะมีชีวิตที่ดีกว่าหากเขามีไก่ อันที่จริง ถ้าฉันเป็นพวกเขา ฉันก็จะเลี้ยงไก่ – บิล เกตส์ นี่คือเหตุผล: เลี้ยงง่าย และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไม่สูง ไก่สามารถกินอะไรก็ได้ที่พวกมันเจอตามพื้น ถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณสามารถให้อาหารมันได้ เพราะจะช่วยให้มันโตได้เร็วมากขึ้น คุณสามารถเลี้ยงไก่แบบปล่อยได้ แต่ไก่ตัวเมียต้องการที่พักสำหรับทำรัง และเมื่อฝูงไก่ของคุณโตขึ้น คุณอาจจะต้องการทำคอกทำสุมเพิ่มให้พวกมัน โดยใช้เพียงแค่ไม้ และลวดก็เพียงพอ และที่สำคัญไก่ต้องการวัคซีนเพียงเล็กน้อย เช่น วัคซีนป้องกันโรงนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) ที่มีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 20 เซ็นต์ (ประมาณ 4 – 6 บาท)

Continue reading

ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท’ ใครได้บ้าง

“เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท” ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ เช็ควันและขั้นตอนจ่าย  ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้อธิบายการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน” – สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวม 9.8 ล้านคน – สถานศึกษานอกสังกัด ศธ. รวม 1.2 ล้านคน  >> ประกอบด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท

Continue reading

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว Human Resources (HR) หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นฝ่ายที่ต้องทำงานเอกสาร สรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้ว HR มีหน้าที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแล สรรหา คัดเลือกบุคลากร ดูแลเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อจะให้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคิดวางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น งานของ HR ในปัจจุบัน : Planning การวางแผนกำลังคน กลยุทธ์ โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างไร จำนวนเท่าไร ด้วยวิธีการใด เมื่อรับพนักงานเข้ามาแล้ว จะวางแผนการพัฒนาพนักงานนั้นไปในทิศทางใด รวมถึงการกำหนดระเบียบ และนโยบายต่างๆ อีกด้วย Recruitment การสรรหาพนักงาน หมายถึง กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการ HR ของบริษัทที่ทำหน้าที่นี้ จะต้องทราบความต้องการของบริษัทว่าต้องการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งงานใดบ้าง ต้องการรับเพิ่มในอัตราเท่าไร ควรรับเข้ามาทำงานให้ได้ภายในช่วงเวลาไหน รวมถึงต้องทราบคุณสมบัตรของพนักงานที่ต้องการรับเข้ามาทำงานในเบื้องต้นด้วย เพื่อที่จะได้สามารถหาช่องทางการลงประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสม และมีข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบ และ/หรือทำการสัมภาษณ์

Continue reading

วิธีผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40

วิธีผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนของแต่ละธนาคารเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สูงสุด โดยเงินเยียวยาประกันสังคมนั้นจะจ่ายให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไข ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง) ที่จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง

Continue reading

ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา Japanese Human Resources Management หลังจากได้มีการร่วมมือกันระหว่าง FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น(TNI) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางด้านการศึกษา โดยทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) อยู่เสมอ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จึงได้มีการมอบตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ในสาขา HRJ ให้แก่ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัทในเครือเอฟดีไอกรุ๊ป เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางบริษัท และเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนามนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) ของทางสถาบันต่อไป

Continue reading

การแลกนามบัตรของชาวญี่ปุ่น

การแลกนามบัตรของชาวญี่ปุ่น ในทุกๆ ประเทศนั้นมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติของแต่ละประเทศนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความเหมาะสม และดูเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวญี่ปุ่น ‘ นามบัตรหรือเมชิ「名刺」’  เป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น โดยในนามบัตรควรมีข้อมูลทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สำหรับมารยาทในการพบกันครั้งแรก จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัว แล้วจึงแลกเปลี่ยนนามบัตร ทั้งนี้ เราสามารถรับ-ส่งนามบัตรด้วยมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ โดยระดับและลำดับก็จะแตกต่างกันไปด้วย ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ใส่ใจเรื่องวัฒนธรรม การเคารพในเรื่องรายละเอียดเป็นอย่างมาก แม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการให้ และการรับนามบัตร ชาวญี่ปุ่นมองว่าเป็นเหมือนพิธีศักดิ์สิทธิ์ หากทำผิดพลาดก็อาจถือได้ว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังให้ดี นามบัตรเป็นเสมือนหน้าตาของบริษัท หรือเป็นเสมือนตัวแทนในการบ่งบอกถึงตัวตนว่ามีฐานะตำแหน่งใด มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งชาวญี่ปุ่นมักจะพกนามบัตรติดตัวไว้อยู่เสมอ หากไปพบปะกับคู่ค้า นักธุรกิจ หรือผู้ติดต่อใหม่ๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนนามบัตรกัน เพื่อเป็นการสร้าง First Impression ให้กับอีกฝ่ายอีกด้วย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องก็จะทำให้คู่ค้า ลูกค้าหรือนักธุรกิจเกิดความประทับใจ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการได้รู้จักหรือพบปะพูดคุยที่จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก พื้นฐานในการแลกเปลี่ยนนามบัตรที่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ เตรียมนามบัตรให้ตรงกับจำนวนของอีกฝ่าย ในกรณีฝ่ายที่เราจะเข้าพบมีหลายคน ก็ควรจะหยิบเตรียมไว้ในมือก่อนสักประมาณ 5 ใบเป็นอย่างน้อย ยืนขึ้นหันหน้าไปทางฝ่ายตรงข้าม เตรียมซองสำหรับใส่นามบัตร ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นฝ่ายที่ยื่นนามบัตรก่อน เช่น ผู้ไปเยี่ยมเยียนยื่นนามบัตรก่อนเจ้าบ้าน เป็นต้น

Continue reading

ข้อควรระวัง เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน

ข้อควรระวัง เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ ไม่ว่าใครก็ต้องมีบ้างที่กล้าๆ กลัวๆ ตื่นเต้น ด้วยความกังวลต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ความรู้ความสามารถของตนเพียงพอแล้วหรือไม่ กลัวว่าประสบการณ์ยังไม่ถึง หรือกลัวจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า การที่ฝ่ายบุคคลจะตัดสินใจรับเราเข้าทำงานหรือไม่นั้น การสัมภาษณ์งานก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่จะวัดว่าเรามีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ไหวพริบ และที่สำคัญคือมีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร เช่น บางคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาเยอะ แต่กลับมีทัศนคติต่อการทำงานด้านลบก็มีสิทธิ์โดนตัดออกจากการได้รับคัดเลือกก็เป็นได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับ และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่วมทำงาน จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขันในการหางานค่อนข้างสูง สำหรับการสัมภาษณ์งานไม่เพียงแต่จะมีมารยาทสำคัญต่างๆ ที่คุณไม่ควรลืมด้วยแล้ว แต่มันก็ยังมี “unwritten rules” หรือกฎไม่ตายตัวต่างๆ ที่คุณควรใส่ใจเอาไว้ให้ดีๆ อีกด้วยเช่นกัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้แต่ละองค์กรมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าทำงาน และส่งผลให้การคัดเลือกคนเพื่อรับเข้าทำงานมีความยากขึ้น ยุคสมัยนี้องค์กรต่างๆ มีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มาตรฐานของผู้สมัครงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้คุณจะได้รับโอกาสในการไปสัมภาษณ์งาน แต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าทำงาน อาจมีข้อผิดพลาดจากการตอบคำถามที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์เกิดข้อข้องใจได้ ดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ดีๆ มีหวังจะล้มเหลวเอาได้ง่ายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องมานั่งร้องไห้เสียใจในภายหลัง สิ่งที่ผู้สมัครควรปฏิบัติเมื่อได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานนั้นมีมากมาย ทั้งนี้อยากจะขอแนะนำ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สมัครนำมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์งาน ดังนี้

Continue reading

ทำอย่างไรให้มีสมาธิกับการทำงาน เมื่อคุณต้องทำงานจากที่บ้าน Work from home

ทำอย่างไรให้มีสมาธิกับการทำงาน เมื่อคุณต้องทำงานจากที่บ้าน Work from home หัวหน้าของ Mark ตกลงกันว่าเขาสามารถทำงานห่างจากออฟฟิศได้สามวันต่อสัปดาห์และเช้านี้เขาติดตั้งแล็ปท็อปของเขาบนโต๊ะในครัว พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เขาต้องทำ แต่แปดชั่วโมงต่อมารายการนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย! เขาทำอะไรมาทั้งวัน? การทำงานจากที่บ้านอาจมีประสิทธิผลสูง แต่ก็อาจผิดพลาดได้เช่นกัน หากไม่มีพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมกำหนดการจัดลำดับความสำคัญและการกำกับดูแล ณ จุดนั้น มันง่ายเกินไปที่จะฟุ้งซ่านและทำมีประสิทธิภาพทำงานน้อย ในบทความนี้เราสำรวจวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพรางพิชิตสิ่งรบกวนและอยู่อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผลในขณะที่คุณทำงานจากที่บ้าน ประโยชน์และความท้าทายในการทำงานจากที่บ้าน การทำงานจากที่บ้านกำลังเพิ่มมากขึ้น และถูกมองว่าเป็นสถานที่ทำงานมีประสิทธิผลมากที่สุด การสำรวจ 2019 ของพนักงานเต็มเวลา 1,004 คนทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงพนักงานที่ทำงาน จากที่บ้าน 505 คน   พบว่าพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านทำงานโดยเฉลี่ย 16.8 วัน ต่อปีมากกว่างานที่ออฟฟิศซะอีก ประโยชน์ของการทำงานที่บ้าน: ไม่ต้องทนทุกข์จากความวุ่นวายในชีวิตการทำงานเช่นการโทรศัพท์การประชุมและการขัดจังหวะจากเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและเพิ่มกำลังใจในการทำงาน ทำงานในลักษณะที่เหมาะสมกับคุณที่สุดช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างสรรค์และสนุกสนานขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องพิจารณาหากคุณจะทำงานจากที่บ้าน: การทำงานที่บ้านจะมาพร้อมกับการรบกวนของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้กับคุณ  คุณอาจพยายามทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลเมื่อคุณอยู่ไกลหูไกลตาจากหัวหน้าที่ออฟฟิศ การทำงานจากที่บ้านจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่า “ทำงานอยู่เสมอ” ทำให้คนทำงานหนักเกินไปและยาวเกินไป พิจารณาว่าการทำงานจากที่บ้านนั้นเหมาะสำหรับคุณจริงๆหรือไม่ สภาพแวดล้อมอาจไม่เหมือนออฟฟิศที่วุ่นวาย แต่อาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงาในระยะสั้นไปจนเป็นระยะเวลายาว หากคุณตัดสินใจว่าการทำงานที่บ้านนั้นเหมาะสำหรับคุณส่วนที่เหลือของบทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานให้ดี คุณจะต้องสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมและเข้ากับลักษณะนิสัยของคุณ เพื่อมุ่งเน้ให้งานมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันที่คุณทำงานจากที่บ้าน มีสมาธิจดจ่อเมื่อทำงานที่บ้าน ความฟุ้งซ่านต่างๆเมื่อคุณอยู่ที่บ้าน และการทำงานจากระยะไกล อาจทำให้คุณเสียสมาธิและสร้างความเสียหายต่อการทำงานอันมีประสิทธิภาพของคุณ นี่คือ 

Continue reading

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th