Login Register
Hotline: 02-626-5999

Content

ทำไมฉัน (บิล เกตส์) ถึงเลือกเลี้ยงไก่

บิล เกตส์ ตื่นเต้นกับพลังต่อสู้ความยากจนของสัตว์ปีก ถ้าหากคุณต้องใช้ชีวิตด้วยเงินเพียง 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 – 70 บาท) ต่อวัน คุณจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้น? นั้นคือคำถามที่เกิดขึ้นจริงๆ กับผู้คนกว่า 1 พันล้านคน ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้นในวันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวสำหรับคำถามนี้ เพราะความยากจนในแต่ละสถานที่ก็มีลักษณะแตกต่างกันไป แต่จากการทำงานของ บิล เกตส์ ร่วมกับมูลนิธิ ทำให้เขาได้พบกับผู้คนมากมายในประเทศยากจนที่เลี้ยงไก่ และเขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของพวกมัน (ในฐานะเด็กเมืองจากซีแอตเทิล เขามีอะไรมากมายให้เรียนรู้!) มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นจะมีชีวิตที่ดีกว่าหากเขามีไก่ อันที่จริง ถ้าฉันเป็นพวกเขา ฉันก็จะเลี้ยงไก่ – บิล เกตส์ นี่คือเหตุผล: เลี้ยงง่าย และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไม่สูง ไก่สามารถกินอะไรก็ได้ที่พวกมันเจอตามพื้น ถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณสามารถให้อาหารมันได้ เพราะจะช่วยให้มันโตได้เร็วมากขึ้น คุณสามารถเลี้ยงไก่แบบปล่อยได้ แต่ไก่ตัวเมียต้องการที่พักสำหรับทำรัง และเมื่อฝูงไก่ของคุณโตขึ้น คุณอาจจะต้องการทำคอกทำสุมเพิ่มให้พวกมัน โดยใช้เพียงแค่ไม้ และลวดก็เพียงพอ และที่สำคัญไก่ต้องการวัคซีนเพียงเล็กน้อย เช่น วัคซีนป้องกันโรงนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) ที่มีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 20 เซ็นต์ (ประมาณ 4 – 6 บาท)

Continue reading

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว

Human Resources ไม่ได้มีเพียงหน้าที่เดียว Human Resources (HR) หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นฝ่ายที่ต้องทำงานเอกสาร สรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้ว HR มีหน้าที่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแล สรรหา คัดเลือกบุคลากร ดูแลเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อจะให้เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคิดวางแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น งานของ HR ในปัจจุบัน : Planning การวางแผนกำลังคน กลยุทธ์ โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างไร จำนวนเท่าไร ด้วยวิธีการใด เมื่อรับพนักงานเข้ามาแล้ว จะวางแผนการพัฒนาพนักงานนั้นไปในทิศทางใด รวมถึงการกำหนดระเบียบ และนโยบายต่างๆ อีกด้วย Recruitment การสรรหาพนักงาน หมายถึง กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการ HR ของบริษัทที่ทำหน้าที่นี้ จะต้องทราบความต้องการของบริษัทว่าต้องการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งงานใดบ้าง ต้องการรับเพิ่มในอัตราเท่าไร ควรรับเข้ามาทำงานให้ได้ภายในช่วงเวลาไหน รวมถึงต้องทราบคุณสมบัตรของพนักงานที่ต้องการรับเข้ามาทำงานในเบื้องต้นด้วย เพื่อที่จะได้สามารถหาช่องทางการลงประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสม และมีข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร และนัดหมายเพื่อทำการทดสอบ และ/หรือทำการสัมภาษณ์

Continue reading

การแลกนามบัตรของชาวญี่ปุ่น

การแลกนามบัตรของชาวญี่ปุ่น ในทุกๆ ประเทศนั้นมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติของแต่ละประเทศนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความประทับใจ และเพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความเหมาะสม และดูเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวญี่ปุ่น ‘ นามบัตรหรือเมชิ「名刺」’  เป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น โดยในนามบัตรควรมีข้อมูลทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สำหรับมารยาทในการพบกันครั้งแรก จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัว แล้วจึงแลกเปลี่ยนนามบัตร ทั้งนี้ เราสามารถรับ-ส่งนามบัตรด้วยมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ โดยระดับและลำดับก็จะแตกต่างกันไปด้วย ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ใส่ใจเรื่องวัฒนธรรม การเคารพในเรื่องรายละเอียดเป็นอย่างมาก แม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการให้ และการรับนามบัตร ชาวญี่ปุ่นมองว่าเป็นเหมือนพิธีศักดิ์สิทธิ์ หากทำผิดพลาดก็อาจถือได้ว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังให้ดี นามบัตรเป็นเสมือนหน้าตาของบริษัท หรือเป็นเสมือนตัวแทนในการบ่งบอกถึงตัวตนว่ามีฐานะตำแหน่งใด มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งชาวญี่ปุ่นมักจะพกนามบัตรติดตัวไว้อยู่เสมอ หากไปพบปะกับคู่ค้า นักธุรกิจ หรือผู้ติดต่อใหม่ๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนนามบัตรกัน เพื่อเป็นการสร้าง First Impression ให้กับอีกฝ่ายอีกด้วย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องก็จะทำให้คู่ค้า ลูกค้าหรือนักธุรกิจเกิดความประทับใจ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการได้รู้จักหรือพบปะพูดคุยที่จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก พื้นฐานในการแลกเปลี่ยนนามบัตรที่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ เตรียมนามบัตรให้ตรงกับจำนวนของอีกฝ่าย ในกรณีฝ่ายที่เราจะเข้าพบมีหลายคน ก็ควรจะหยิบเตรียมไว้ในมือก่อนสักประมาณ 5 ใบเป็นอย่างน้อย ยืนขึ้นหันหน้าไปทางฝ่ายตรงข้าม เตรียมซองสำหรับใส่นามบัตร ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นฝ่ายที่ยื่นนามบัตรก่อน เช่น ผู้ไปเยี่ยมเยียนยื่นนามบัตรก่อนเจ้าบ้าน เป็นต้น

Continue reading

ข้อควรระวัง เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน

ข้อควรระวัง เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ ไม่ว่าใครก็ต้องมีบ้างที่กล้าๆ กลัวๆ ตื่นเต้น ด้วยความกังวลต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ความรู้ความสามารถของตนเพียงพอแล้วหรือไม่ กลัวว่าประสบการณ์ยังไม่ถึง หรือกลัวจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า การที่ฝ่ายบุคคลจะตัดสินใจรับเราเข้าทำงานหรือไม่นั้น การสัมภาษณ์งานก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่จะวัดว่าเรามีความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ไหวพริบ และที่สำคัญคือมีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร เช่น บางคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาเยอะ แต่กลับมีทัศนคติต่อการทำงานด้านลบก็มีสิทธิ์โดนตัดออกจากการได้รับคัดเลือกก็เป็นได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับ และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่วมทำงาน จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขันในการหางานค่อนข้างสูง สำหรับการสัมภาษณ์งานไม่เพียงแต่จะมีมารยาทสำคัญต่างๆ ที่คุณไม่ควรลืมด้วยแล้ว แต่มันก็ยังมี “unwritten rules” หรือกฎไม่ตายตัวต่างๆ ที่คุณควรใส่ใจเอาไว้ให้ดีๆ อีกด้วยเช่นกัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้แต่ละองค์กรมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าทำงาน และส่งผลให้การคัดเลือกคนเพื่อรับเข้าทำงานมีความยากขึ้น ยุคสมัยนี้องค์กรต่างๆ มีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มาตรฐานของผู้สมัครงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้คุณจะได้รับโอกาสในการไปสัมภาษณ์งาน แต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าทำงาน อาจมีข้อผิดพลาดจากการตอบคำถามที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์เกิดข้อข้องใจได้ ดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ดีๆ มีหวังจะล้มเหลวเอาได้ง่ายๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องมานั่งร้องไห้เสียใจในภายหลัง สิ่งที่ผู้สมัครควรปฏิบัติเมื่อได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานนั้นมีมากมาย ทั้งนี้อยากจะขอแนะนำ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สมัครนำมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์งาน ดังนี้

Continue reading

ทำอย่างไรให้มีสมาธิกับการทำงาน เมื่อคุณต้องทำงานจากที่บ้าน Work from home

ทำอย่างไรให้มีสมาธิกับการทำงาน เมื่อคุณต้องทำงานจากที่บ้าน Work from home หัวหน้าของ Mark ตกลงกันว่าเขาสามารถทำงานห่างจากออฟฟิศได้สามวันต่อสัปดาห์และเช้านี้เขาติดตั้งแล็ปท็อปของเขาบนโต๊ะในครัว พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เขาต้องทำ แต่แปดชั่วโมงต่อมารายการนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย! เขาทำอะไรมาทั้งวัน? การทำงานจากที่บ้านอาจมีประสิทธิผลสูง แต่ก็อาจผิดพลาดได้เช่นกัน หากไม่มีพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมกำหนดการจัดลำดับความสำคัญและการกำกับดูแล ณ จุดนั้น มันง่ายเกินไปที่จะฟุ้งซ่านและทำมีประสิทธิภาพทำงานน้อย ในบทความนี้เราสำรวจวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพรางพิชิตสิ่งรบกวนและอยู่อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผลในขณะที่คุณทำงานจากที่บ้าน ประโยชน์และความท้าทายในการทำงานจากที่บ้าน การทำงานจากที่บ้านกำลังเพิ่มมากขึ้น และถูกมองว่าเป็นสถานที่ทำงานมีประสิทธิผลมากที่สุด การสำรวจ 2019 ของพนักงานเต็มเวลา 1,004 คนทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงพนักงานที่ทำงาน จากที่บ้าน 505 คน   พบว่าพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านทำงานโดยเฉลี่ย 16.8 วัน ต่อปีมากกว่างานที่ออฟฟิศซะอีก ประโยชน์ของการทำงานที่บ้าน: ไม่ต้องทนทุกข์จากความวุ่นวายในชีวิตการทำงานเช่นการโทรศัพท์การประชุมและการขัดจังหวะจากเพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและเพิ่มกำลังใจในการทำงาน ทำงานในลักษณะที่เหมาะสมกับคุณที่สุดช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างสรรค์และสนุกสนานขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องพิจารณาหากคุณจะทำงานจากที่บ้าน: การทำงานที่บ้านจะมาพร้อมกับการรบกวนของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้กับคุณ  คุณอาจพยายามทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลเมื่อคุณอยู่ไกลหูไกลตาจากหัวหน้าที่ออฟฟิศ การทำงานจากที่บ้านจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่า “ทำงานอยู่เสมอ” ทำให้คนทำงานหนักเกินไปและยาวเกินไป พิจารณาว่าการทำงานจากที่บ้านนั้นเหมาะสำหรับคุณจริงๆหรือไม่ สภาพแวดล้อมอาจไม่เหมือนออฟฟิศที่วุ่นวาย แต่อาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงาในระยะสั้นไปจนเป็นระยะเวลายาว หากคุณตัดสินใจว่าการทำงานที่บ้านนั้นเหมาะสำหรับคุณส่วนที่เหลือของบทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานให้ดี คุณจะต้องสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมและเข้ากับลักษณะนิสัยของคุณ เพื่อมุ่งเน้ให้งานมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันที่คุณทำงานจากที่บ้าน มีสมาธิจดจ่อเมื่อทำงานที่บ้าน ความฟุ้งซ่านต่างๆเมื่อคุณอยู่ที่บ้าน และการทำงานจากระยะไกล อาจทำให้คุณเสียสมาธิและสร้างความเสียหายต่อการทำงานอันมีประสิทธิภาพของคุณ นี่คือ 

Continue reading

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น  ในการสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับทาง FDI Recruitment หากคุณมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การสัมภาษณ์ภาษาญีปุ่นเป็นหนึ่งในขั้นตอน เพื่อจัดสรรหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในเบื้องต้น อาทิ เช่น ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น, Sales Codinator , Sales Co , Admin, Engineer ฯลฯ  ก่อนบริษัจัดหางาน FDI Recruitment จะส่งประวัติไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทต้นสังกัด จะมีการประเมินทักษะโดยมีเกณฑ์จากเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นเป็นคนประเมิน  ดังนั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ การเตรียมตัวและรู้แนวทางคำถามที่มักจะพบในการสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะทางบริษัทต้นสังกัด คัดกรองเบื้องต้นจากการผลการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์  5 คำถามเบื้องต้นที่มักจะพบบ่อยๆในการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment  (ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น จะมีการทดสอบสกิลภาษาญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์) 1)自己紹介 (แนะนำตัว) ในทุกๆการสัมภาษณ์ต้องมีการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น ในการแนะนำตัวนั้นควรจะไหลลื่นไม่มีสะดุดเพราะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลเอง เช่น ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทย สถานที่ทำงานที่เป็นภาษาไทยหรือแม้แต่ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นภาษาไทย ถ้าหากไม่คล่องหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเข้าใจยากมากขึ้น 2)日本語能力試験は何級ですか。(ระดับทักษะทางภาษาญี่ปุ่น) ผู้สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นบางท่านอาจใช้คำว่า N1-N5 แต่ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า 級 มากกว่า ซึ่งระดับก็เรียงเหมือนกันกับ N เช่น N3 = 3級 3)______の長所と短所はなんですか。(ข้อดี-ข้อเสีย)

Continue reading

เรทเงินเดือนล่ามภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

เรทเงินเดือนล่ามภาษาญี่ปุ่น หากนับจำนวนผู้ที่จบด้านภาษาญี่ปุ่น และทำงานล่ามภาษาญี่ปุ่นยัง ยังมีบุคลลากรที่มีความสามารถด้านนี้ยังน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทญี่ปุ่น ที่จำเป็นต้องใช้ล่ามอยู่  ซึ่งงานล่ามภาษาญี่ปุ่นต้องทำงานแปลตามแผนกต่างๆของบริษัท เช่น ล่าม QA/QC ,ล่ามบัญชี , ล่ามส่วนกลาง, ล่ามแผนก Production

Continue reading

ปั่นงานอย่างไรให้ทัน Deadline

“Deadline” คำที่ใครหลายๆคนมักไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก จนกระทั้งใกล้ถึงวันกำหนดส่ง ซึ่งก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำงานไม่ทันวันกำหนดส่งขึ้น และด้วยความที่ว่าไม่มีใครอยากทำงานส่งไม่ทัน จึงทำให้เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ไม่ว่าจะเพราะงานมันล้นมือ, ร่างกายไม่แข็งแรงจึงป่วยบ่อย, ขี้เกียจเลยดองงานไว้ไม่ยอมทำ ฯลฯ เราก็ต้องพยายามปั่นงานให้ทัน ดังนั้น วันนี้เราเลยนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆ มาให้ลองนำไปใช้กันดู

Continue reading

7 สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงาน

7 สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงาน                 สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขยายช่องทางการหางานและทำให้คุณหางานใหม่ได้ง่ายขึ้น (ควรอัพเดตรีซูเม่ของคุณให้เป็นปัจจุบัน ในขณะที่คุณยังอยู่ในตำแหน่งเดิม มีหลากหลายวิธีด้วยกัน มาดูกันเถอะว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

Continue reading

5 เทคนิค ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

5 เทคนิค ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ครั้งแรก แต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน แบบฟอร์ม แบบทดสอบที่แตกต่าง บางบริษัทจะสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก่อน  ในการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ บางครั้งอาจเป็นการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและสไกป์

Continue reading

Contact Us

JobMonster Inc.
54/29 West 21st Street, New York, 10010, USA
contact@jobmonster.com
http://jobmonster.com