Login Register
Hotline: 02-626-5999

Project Executive/2yrs in AE or Marketing Com./ พัฒนาการ50/ 35-50K (P) 51 views

Business type

 • ให้บริการงานที่ปรึกษาและบริหารกลยุทธิ์ด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

Location

 • ซ.พัฒนาการ 50 แยก 8 แขวงพัฒนาการ

Job Description

 • ศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อนเริ่มงาน
 • จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำเอกสารโครงการ Proposal,Power pointเพื่อใช้นำเสนองาน Pitching กับลูกค้า
 • จัดทำแผนการทำงาน Action plan ตามขอบเขตของโครงการ
 • เป็นคนกลางในการติดต่อสื่อสารประสานงาน ระหว่างทางบริษัท กับ ลูกค้า
 • ติดต่อซัพพลายเออร์ และบรีฟงานตามโจทย์ที่ต้องทำ กำกับควบคุมดูแลให้ซัพพลายเออร์ ทำงานและส่งมอบงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้
 • ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ Project พร้อมรายงานสถานะและปัญหาที่พบ นำเสนอผู้บริหารเพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงที
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำรายงานส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พันธมิตร และ ซัพพลายเออร์เพื่อให้งานทุกอย่างราบรื่น

Qualification 

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานใน ย่านพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing Communication, Account Executive อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน, มี EQ ที่ดีมีความยืดหยุ่นสูง ยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลงของแผนการทำงาน เพราะการทำงานร่วมกับหลายฝ่ายย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบสูง พร้อมลุย ไปกับทุกโจทย์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพดีที่สุด
 • ใจกว้างพร้อมจะรับฟังและพัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลา
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงานหากมีงานเร่งด่วน สามารถทำ OTเสาร์ อาทิตย์ได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • รักการอ่าน ,รักที่จะอัพเดท พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ พร้อมที่จะทำความเข้าใจในเนื้องานที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละโครงการ
 • สุขภาพจิตดี ทัศนคติดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ ทุกความต่าง
 • มีทักษะการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อื่น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word,Power point), Internet
 • มีทักษะในการเขียนอีเมล์และสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทดลองงาน 4 เดือน

Contact : infojob@fdirecruit.co.th

Only candidates can apply for this job.
Share this job

Leave your thoughts

Search Job

Job Location

FDI Recruitment (Thailand) Company Limited is licensed by the Department of Employment. Ministry of Labour To be a business operator Recruitment for job seekers in the country By obtaining a domestic employment license (Jor. 3 form) No. Nor. 1261/2554

Contact FDI Recruitment

Address: 246 Times Square Building, Room No. 16-03,04, Floor 16, Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District
Bangkok 10110

Phone: +66 (0) 2626-5999
Fax: +66 (0) 2626-5907

Email: infojob@fdirecruit.co.th