Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI GROUP ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธี ไหว้ตรุษจีนปี 2019

 

FDI GROUP ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธี ไหว้ตรุษจีนปี 2019

ตรุษจีนนี้ ผู้บริหารในเครือ FDI GROUP คุณนิก พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง กับพนักงานในเครือ

จัดพิธีไหว้พระ ขอพร  เนื่องในวันพระและวันไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ของบริษัทและพนักงานทุกคน

 

ขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โชคดีมีโชคลาภ มั่งมีศรีสุข เงินทองไหลมาเทมา

ขอให้ผ่านทุกๆ อุปสรรค ในปีหมูทองนี้ อย่างหมูๆ และราบรื่นไปได้ด้วยดีกันทุกคน

 

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th