Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Group เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

FDI Recruitment (จัดหางาน เอฟ ดี ไอ) และ บริษัทในเครื่อ FDI group ได้รับโปรดเกล้ากรุณาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

นับเป็นบุญและสิริมงคลสูงสุดในชีวิตสำหรับพนักงาน FDI group และ FDI Recruitment (จัดหางาน เอฟ ดี ไอ) ทุกคนที่ได้เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง กรรมการบริษัทในเครือเอฟดีกรุ๊ป เป็นตัวแทนถวายผ้าบังสุกุล วางพวงมาลากราบสักการะพระบรมศพ และฟังสวดอภิธรรม

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th