Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่นแนะแนวนักศึกษา

 

FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทยจำกัด) จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษา ครั้งนี้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวน้องๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงาน

 

 

กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน ช่วงแรกเป็นการสอนน้องๆทำ Resume และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน ทั้งยังเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลองสัมภาษณ์งานจริงกับทางทีมงานของ FDI Recruitment ที่เป็นมืออาชีพด้านการจัดสรรหาบุคคลากรให้บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ทั้งยังเป็นโอกาสของน้องๆ ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำนั้นอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคณบดี และคณะอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นปีที่ 4 ที่น่ารักและให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกๆคน

 

ภาพกิจกรรม

 

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th