Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่นแนะแนวนักศึกษา

 

FDI Recruitment (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทยจำกัด) จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษา ครั้งนี้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวน้องๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงาน

 

 

กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน ช่วงแรกเป็นการสอนน้องๆทำ Resume และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน ทั้งยังเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ลองสัมภาษณ์งานจริงกับทางทีมงานของ FDI Recruitment ที่เป็นมืออาชีพด้านการจัดสรรหาบุคคลากรให้บริษัทชั้นนำในประเทศไทย ทั้งยังเป็นโอกาสของน้องๆ ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำนั้นอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคณบดี และคณะอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นปีที่ 4 ที่น่ารักและให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกๆคน

 

ภาพกิจกรรม

 

Contact Us

JobMonster Inc.
54/29 West 21st Street, New York, 10010, USA
contact@jobmonster.com
http://jobmonster.com