Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทีมงานบริษัทจัดหางาน เอฟดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (FDI Recruitment Co., Ltd.) ได้เข้าแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน” และ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์จริงให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัช ปัญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้โอกาศกับทีมงานเอฟ ดี ไอ ในการเข้าแนะแนวในครั้งนี้ค่ะSearch Job

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th