Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทีมงานบริษัทจัดหางาน เอฟดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (FDI Recruitment Co., Ltd.) ได้เข้าแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน” และ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์จริงให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัช ปัญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้โอกาศกับทีมงานเอฟ ดี ไอ ในการเข้าแนะแนวในครั้งนี้ค่ะSearch Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th