Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment แวะขึ้นเหนือ แนะแนวน้อง

บริษัทจัดหางาน เอฟดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เดินทางขึ้นเหนือ ไปมอบความรู้ ให้น้องๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงาน

การเตรียมพร้อมน้องๆ สำหรับการเข้าไปทำงานหลังจากรั่วมหาวิทยาลัยนั้นสำคัญ เนื่องจาก น้องๆยังขาดประสบการณ์ในด้านต่างๆ และ บริษัทจัดหางานเอฟดีไอมีความเชียวชาญด้านการคัดสรรบุคคลากรเพื่อเข้าไปทำงานตามองกรค์ต่างๆ มองเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเข้าไปมอบความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมภาษณ์ การทำ Resume  ที่เหมาะสม ให้กับน้องๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าทำงานของน้องๆ มากขึ้น

 

รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การ จากการคัดสรรบุคลากร จากเหตุการจริงที่ได้เจอ ไม่ว่าจะเป็นจาก HR บริษัทชั้นนำ เป็นกรณีศึกษาให้น้องๆ ทราบว่าสิ่งไหนควร หรือไม่ควรทำตาม  หลังจากกิจกรรมนี้ น้องๆยังมีโอกาสได้ทดสอบความสามารถทางภาษา ของตน ในการทดลองสัมภาษณ์งานจริงๆ จากทางบริษัทจัดหางาน เอฟดีไอ อีกด้วย

 

กิจกรรมในครั้งนี้เรียกได้ว่า อบอุ่น ได้รับความรู้ คุ้มค่ากับเวลา มากๆ ทั้งน้องมหาวิทยาลัยทางบริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ได้รับการตอบรับที่ดีจากคณะอาจารย์และน้องๆ  ทางบริษัทต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ทีนี้

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th