Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

FDI Recruitment เข้าแนะแนวนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานบริษัทจัดหางาน เอฟดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (FDI Recruitment Co., Ltd.) ได้เข้าแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน” และ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์จริงให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธืกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มากค่ะ ที่ให้โอกาศกับทีมงานเอฟ ดี ไอ


Search Job

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน,หางาน,บริษัทญี่ปุ่น,หาคน

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th