Login Register
Hotline: 02-626-5999

FDI Recruitment (Thailand) ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแนะแนวน้องๆ เตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

วันที่ 14 พ.ย. 2561

FDI Recruitment (Thailand) ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแนะแนวน้องๆ เตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดแรงงาน

              FDI Recruitment Thailand (บริษัทจัดหางานเอฟดีไอ ประเทศไทยจำกัด) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกันจัดกิจกรรม พัฒนาน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่การทำงานจริง ในหัวข้อเรื่อง เรซูเม่ที่ดี การวางตัว การแต่งกาย เตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งาน มีการทดสอบสัมภาษณ์งานจริงจากทีมงานที่มากประสบการณ์ของ FDI Recruitment ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในด้านการจัดหาบุคคลากร ให้กับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำในประเทศไทยมากยาวนานหลายปี 

ในปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก ตามนิคมอุสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องมือ ชิ้นส่วนต่างๆ นั้นทำให้มีความต้องการบุคคลากร ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จำนวนไม่น้อย ปัจจุบัน อาทิ ตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น ก็มีความต้องการทางตลาดแรงการที่สูง เงินเดือนของล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงสูงตามไปด้วย เพราะตอนนี้นักศึกษาที่จบหรือสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากตำแหน่งล่ามมีการใช้คำศัพท์เฉพาะเจาะจงด้านเทคนิค และมีความกดดันในด้านการทำงาน เพราะต้องทำการแปลในการประชุม หรือในส่วนภาคการผลิต ซึ่งบางคนที่จบหรือมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องการงานล่ามภาษาญี่ปุ่น เนื่องจาก ต้องการประสบการณ์การทำงานในด้านอื่นๆ เนื่องจากสามารถต่อยอดไปได้มากกว่าตำแหน่งล่ามนั้นเอง  ในการเข้าแนะแนวครั้งนี้ เป็นก้าวเล็กๆสำหรับน้องๆนักศึกษา สำหรับการเตรียมตัว ตรวจสอบเป้าหมายของตัวเองก่อนก้าวเข้าไปสู่การทำงานจริง เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ภาพบรรยากาศ

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th