Login Register
Hotline: 02-626-5999

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) ในกลุ่มบริษัทในเครือ เอฟ ดี ไอ ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

FDI Recruitment (Thailand) บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม

23 พฤศจิกายน 2560 – บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) (FDI Recruitment (Thailand)) ในกลุ่มบริษัทในเครือ FDI Group เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัทจัดหางาน เอฟดี ไอ (ประเทศไทย) กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานในการหางานในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ FDI Group ลงนามร่วมกับ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท FDI Recruitment (Thailand) และคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีลงนามแล้วทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้พาเข้าเยี่ยมชม Campus tour ที่ทันสมัยของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th