Login Register
Hotline: 02-626-5999

สำหรับผู้มองหางาน

ข้อดีสำหรับผู้มองหางาน

 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กำลังมองหางานในทุกสาขาวิชาชีพและทุกวุฒิการศึกษา
 • ได้เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการดี ตามมาตรฐานของบริษัทต่างชาติ
 • แนะนำงานตามความสามารถ ความถนัดและความต้องการของผู้สมัคร
 • เข้าใจความต้องการของผู้ที่มองหางานเป็นอย่างดี ได้งานที่ตรงตามความต้องการ
 • เลือกทำงานได้ตามพื้นที่ที่ต้องการ
 • เปิดรับเป็นจำนวนมาก
 • บริการฟรีทุกขั้นตอน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์

 • Resume ภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบรับรองหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
 • รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้วขั้นตอนการสัมภาษณ์

 1. ผู้สมัครนัดหมายขอสัมภาษณ์ล่วงหน้าหรือเข้ามาด้วยตนเองแบบไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (Walk In) ในวันและเวลาทำการ
 2. ทำแบบทดสอบทางด้านภาษา ภาษาอังกฤษสำหรับทุกตำแหน่ง และภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานด้านภาษาญี่ปุ่น (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 3. เข้าสัมภาษณ์เบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่ FDI โดยจะมีการสอบถามประวัติการทำงาน ผู้สมัครต้องแนะนำตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสั้นๆ หากเป็นตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่นจะสัมภาษณ์โดยคนญี่ปุ่น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
 4. หลังการสัมภาษณ์ ทางเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลของผู้สมัครไปยังบริษัทต้นสังกัดที่กำลังเปิดรับตำแหน่งงานตามสายงาน
 5. เมื่อบริษัทต้นสังกัดต้องการเรียกสัมภาษณ์งาน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครให้เข้าไปสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับทางบริษัทต้นสังกัด ซึ่งทางผู้สมัครจะทราบชื่อและข้อมูล
 6. กรณีที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์กับทางต้นสังกัด ทางเจ้าหน้าที่จะขอนัดเซ็นสัญญากับทางผู้สมัคร และเริ่มงานใหม่ได้ตามตกลง

Candidate Success

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th