Login Register
Hotline: 02-626-5999

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  http://www.jlpt.jp/

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดสอบ  : กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

Downlaod guideline

การสมัครสอบออนไลน์
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
วันและเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 9.00 น.)  – 23 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2357 1241-5)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561  (หยุด 1 มีนาคม)
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)

(ชั้น 3 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02 160 5072-4 / 081 855 7303 )

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.

กรุงเทพฯ แห่งที่ 3

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)

(7/222  อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104  ถนนบรมราชชนนี

เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700   โทร  02 884 9107-8)

 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 •  ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
 •  วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   โทร 053 272 331 / 080 491 1298

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

ที่มา : http://www.jfbkk.or.th

Search Job

Job Categories

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554

ติดต่อ FDI Recruitment

ที่อยู่ : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2 626 5986

อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th