Login Register
Hotline: 02-626-5999

เกี่ยวกับเรา

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ(แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554


เรา  ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของทุกงาน ในทุกองค์กรเสมอ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการจัดหางานและคนงานที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนหางานและผู้ประกอบการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม และดูแลผู้สมัครและบริษัทอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา เนื่องจาก งานสร้างให้คนมีรายได้และอาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาตนและดูแลครอบครัว ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาให้ดี และยังช่วยสังคมในด้านของภาษี อื่นๆ  ทั้งบุคคลากรที่ดียังช่วยพัฒนาบริษัท และบริษัทช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน

เอฟ ดี ไอ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยศักยภาพสูงสุดที่เรามีสำหรับท่านที่ต้องการสมัครงานผ่านเราหรือต้องการรับคำปรึกษาด้านการสมัครงานท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์กับเราได้วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ชื่อบริษัท:บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ(ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง:เดือนกันยายน พ.ศ.2554
สำนักงานใหญ่:อาคาร ไทมส์ สแควร์ ชั้น 16 เลขที่ 246 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:+66(0)2626-5999
E-mail:infojob@fdirecruit.co.th
ผู้แทนกรรมการบริหาร:Mr.Hidehiko Saito (CEO and President)
นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง (Managing Director)
ประวัติ FDI Group:เดือน มกราคม พ.ศ.2538 FDI Group
เดือน มกราคม พ.ศ.2538 FDI Corporation Limited
เดือน กันยายน พ.ศ.2546 FDI International Company Limited
เดือน กันยายน พ.ศ.2554 FDI Recruitment (Thailand) Company limited
เดือน เมษายน พ.ศ.2556 FDI BIZ Management Company Limited
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 FDI Auditing Company Limited

ติดต่อเรา

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66(0)2626-5999
แฟกซ์ : +66(0)2626-5907
อีเมล์ : infojob@fdirecruit.co.th

Contact Us

16Floor Times Square Building, 246 Sukhumvit Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Tel : +66(0)2626-5999
Fax : +66(0)2626-5907
E-mail : infojob@fdirecruit.co.th