ค้นหา, ตำแหน่งงาน

ค้นหา

* ชื่องาน คำอธิบาย เงินเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภทงาน

เงินเดือน (บาท)

Price - slider
0.-200,000.-

อื่นๆ

Job Tag
เพิ่มเติม
Technical Service / เคมีภัณฑ์ / Kaizen / Chemical นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากรับฟังความต้องการ และspecจากลูกค้า รวมถึงการเยี่ยมชมและตรวจสอบไลน์ก...
Sales / English Speaking / Electronic Parts Issue RFQ quotations. – Create new customers and visit them. – Manage new model implementation...
Assistant Production / Mechanical วางแผนในการจัดเตรียมและจัดหาหรือเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ควบคุมดูแลและติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละหน่วยงานพร้...
Content Team Leader / Education / วางแผนคอนเทนต์ในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร ทั้งการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ / ภาพ / คลิปวิดีโอ ลงบนโซเ...
40,000
-
50,000
กำลังโหลด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน