ค้นหา, ตำแหน่งงาน

ค้นหา

* ชื่องาน คำอธิบาย เงินเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประเภทงาน

เงินเดือน (บาท)

Price - slider
0.-200,000.-

อื่นๆ

Job Tag
เพิ่มเติม
รับและยืนยันคำสั่งซื้อกับลูกค้าต่างประเทศ (อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / อเมริกา / อินเดีย / ญี่ปุ่น) ออกคำสั่งซื้อไปยังโรงงาน (ไทย / จีน) รวมถึงติดตามสถาน...
สนับสนุน QMR ในการวางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร...
• Control daily delivery of finished goods. • Customer Delivery planning control schedule. • Suppliers delivery control schedule....
To Stock control, check, modify and monitoring Ensure production planning comply with customers requirement with regards to volume and schedules...
กำลังโหลด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน