สถานที่ : กรุงเทพ

รับผิดชอบดูแล (ปฏิบัติ) งาน วางแผนการขายประจำปี เช่น ประมาณการยอดขายในส่วนลูกค้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนจัดซื้อว...
25,000
-
30,000
ส่วนงานจัดซื้อ 1. ตรวจสอบทรัพย์สินในบริษัท รวมถึงการดูแล,บำรุง,ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 2. ดำเนินการตามระบบการสั่งซื้อ ทั้งรายการสั่งซื้อประจำ แล...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Oversee all aspects of restaurant operations, including staffing, training, and scheduling front-of-house staff. Ensure customer...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
บริหารยอดขายโดยรวมของทีม ควบคุมการทำงาน ติดตามงาน ทีมsales ให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลรายงานการขาย วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูล Conversion Rate และนำเสนอข้...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

Senior Ads Optimizer/ MRT Samyan / 35K (O)

14 มิถุนายน 2024
● วางแผนการทําสื่อโฆษณาในการโปรโมทสินค้าให้เหมาะสมในช่องทางต่างๆ ● ประสานงานกับทีม Marketing เพื่อจัดทําโฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย...
•Responsible for generating leads and achieving the company’s sales target. •Apply highly developed specialist knowledge and skills in sales and have ...
18,003
-
25,000
– Plan and direct the material planning and material logistic functions to meet the facility plan objectives and satisfy customer needs. –...
20,000
-
30,000
-Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and Mobile phone. -Microsoft 365 , Microsoft teams and Power BI -...
20,000
-
24,000
Disburse, count, and collect money on behalf of the company Complete all banking transactions and carry out basic bookkeeping Communicate...
กำหนดเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยรวมของบริษัท พร้อมติดตามประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด...
60,000
-
100,000

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน