ตำแหน่งงาน

Content Team Leader / Education / MRT Samyan / 40K-50K (O)

9 เมษายน 2024

Content Team Leader / Education / วางแผนคอนเทนต์ในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร ทั้งการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ / ภาพ / คลิปวิดีโอ ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube และเว็บไซต์

40,000
-
50,000
ปิดรับสมัคร
รายละเอียดงาน

ชนิดงาน :

เงินเดือน :
40,000
-
50,000
Job Description
 • วางแผนคอนเทนต์ในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร ทั้งการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ / ภาพ / คลิปวิดีโอ ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube และเว็บไซต์
 • จัดทําคอนเทนต์ตรวจคอนเทนต์และดูแลงานทั้งหมดภายในทีม
 • ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลและร่วมออกแบบคอนเทนต์เช่น ทีมวิชาการ ทีมกราฟ
 • ติดตามผล วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของคอนเทนต์ที่ลง เพื่อนํามาปรับปรุง และต่อยอดในงาน ต่อไป
 • ดูแลช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ใช้ในการลงคอนเทนต์รวมทั้งอัปเดตหรือสํารวจ Feature ใหม่ๆ ในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนํามาปรับใช้กับงาน Content
 • ให้ความรู้และแนวทางการดําเนินงาน พัฒนาทีมให้มีความชํานาญในงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถ สร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการทํางานของทีม พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการแก้ไขปญั หาต่างๆ แก่ทีม
Job Requirement
 1. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ การทํางานด้าน Content 2-3 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจในการทํา Content Marketing และ Branding เป็นอย่างดี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ไหวพริบดีมีความละเอียด ใช้ภาษาไทยถูกต้อง
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทํางานได้ในหลายสถานการณ์เช่น ช่วงมีกระแสโซเชียล / สถานการณ์ฉุกเฉินขององค์กร
 6. มีความยืดหยุ่นในการทํางาน พร้อมที่จะช่วยเหลือสมาชิกในทีม
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา หรือทําโปรแกรม Photoshop, AI ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Benefit

-ตามตกลง

งานอื่นๆ

คุณกำลังสมัครงานในตำแหน่ง
Content Team Leader / Education / MRT Samyan / 40K-50K (O)
เลือก Resume ของคุณ

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/327184.cloudwaysapps.com/jrkvgzvajp/public_html/wp-content/themes/bricks/includes/elements/code.php(177) : eval()'d code on line 20
ไม่พบ Resume

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน