สถานที่ : สมุทรปราการ

Senior Accounting Officer (Fix Asset/Inventory/Fix Cost/ BusinessPlan)...
Safety Ofificer *ผู้หญิงเท่านั้น* มี จป วิชาชีพ ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานก่อสร้าง...
Site Engineer วางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบและรายงานความคืบหนาของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย...
System Analyst / ERP ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ดูแล/ปรับปรุง/แนะนาการใช้งานระบบ ERP การเขียนโปรแกรม...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Programmer / ERP / Chemical Products / SQL...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
HRD Manager / Chemical Products / Training / PMS / KP วางแผน Training Roadmap การพัฒนาทักษะให้บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน