สถานที่ : สมุทรปราการ

Import & Export/ logistics/ Warehouse/ Lead level ดูแลรายละเอียดในการ ขนส่งสินค้า ในประเทศออกไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องติดต่อเจรจากับผู้ซื้อในต่างป...
Business Planning Analyst Staff / Automotive part Responsible for sales, profit control and business plan report.Developing and...
Injection Sub Engineer / Automotive part Set up Mold and Injection Machine condition...
Technical Service / เคมีภัณฑ์ / Kaizen / Chemical นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากรับฟังความต้องการ และspecจากลูกค้า รวมถึงการเยี่ยมชมและตรวจสอบไลน์ก...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Sales / English Speaking / Electronic Parts Issue RFQ quotations. – Create new customers and visit them. – Manage new model implementation...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter / N2-N3/ Age 23 up Female ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง General Manager (คนญี่ป...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
IT Security Specialist/security operation Monitor information system security weaknesses such as Security Audit, Vulnerability Assessment, Network / A...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Senior Finance Officer (Treasury Center / Foreign Exchange)...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Procurement Engineer (JP)/ Automotive...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน