แท็ก

Provide translation support from Thai to Japanese and Japanese to Thai in the production department Assist in meetings by translating as needed Perfor...
Interpret Japanese to Thai and vice versa. Support Japanese President such as managing President’s working schedule, preparing document for meet...
35,000
-
50,000
Japanese Interpreter / N2-N3/ Age 23 up Female ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง General Manager (คนญี่ป...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter (N1 Only) Interpret TH – JP both office and Factory. Translate documents TH – JP...
40,000
-
80,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter (N2) / Electric Welding Translate and interpret in the Accounting Section, Logistics section, and meeting....
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter(N3up,MaleOnly)/ Manufacturing Serve as a Japanese language interpreter between Japanese executives or Japanese employees with Tha...
42,000
-
45,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter / Secretary / N2-N3 / Bank...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด
Japanese Interpreter / N2-N1 / Electronic Parts / Have experience as an Interpreter of factory around 1 year+ / Good relationship...
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน