ประเภทงาน : Content Team Leader

Content Team Leader / Education / วางแผนคอนเทนต์ในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร ทั้งการสื่อสารในรูปแบบ ข้อความ / ภาพ / คลิปวิดีโอ ลงบนโซเ...
40,000
-
50,000
ปิดรับสมัครดูรายละเอียด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน