ประเภทงาน : Key Account

กำหนดแผนงานประจำปี ประมาณการขอดขาย รับผิดชอบเป้าหมายการขาย จัดทำงบประมาณ และค่าใช้จ่าย ต่างๆ บริหารจัดการทีมผู้จัดการเขตขาย...
60,000
-
80,000

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน