ข่าวสาร กิจกรรม

การป้องกันการเกิดอาการหมดไฟในการทำงาน

admin

8 พฤศจิกายน 2022

ในทุกวันนี้การพูดถึงอาการ “หมดไฟ” ในการทำงานมักเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการทำงาน ความเหนื่อยล้า สถานที่ทำงาน ปัญหาส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องเผชิญกับอาการหมดไฟ ในทางการแพทย์แล้วนั้น ทาง เมโย คลินิก (Mayo Clinic) ผู้นำการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ของโลก ได้กล่าวว่า อาการหมดไฟ เป็นความเครียดที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นความเหนื่อยล้าทางกายภายหรือทางอารมณ์ก็ได้ ซึ่งมีส่วนกับการลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและสูญสิ้นซึ่งตัวตนไป
.
ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้คนมักมุ่งเน้นไปที่อาการ และการรับมือกับอาการหมดไฟเสียมากกว่า แทนที่ค้นหาสาเหตุอันนำไปสู่การเกิดอาการหมดไฟในการทำงาน เพราะความจริงแล้วการรับมือกับอาการหมดไฟนั้นเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์แต่เพียงในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยากที่นำมาปรับใช้กับผู้ที่เครียดจากงานเรื้อรังในระยะยาวได้
.
ในหนังสือ The Burnout Challenge ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีที่จะป้องกันจากอาการหมดไฟในการทำงาน โดยหนังสือกล่าวว่า อาการหมดไฟนั้นเกิดจากความเครียดพื้นฐานในการทำงานโดยเกิดจากผู้ที่เครียดจากการทำงานเรื้อรังไม่ได้รับการดูแล มิใช่อาการป่วยทางร่างกายหรือทางจิตแต่อย่างใด โดยได้กล่าวอีกว่าสามารถจัดการกับประสบความสำเร็จในการจัดการกับผู้ที่เครียดจากการทำงานเรื้อรังได้ โดยการจับคู่งานและคนในรูปแบบทั้ง 6 ดังนี้
.
การจับคู่กับภาระงานที่ผิด
เกี่ยวข้องกับความต้องการงานที่สูงจนเกินไป แต่กลับมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
.
การจับคู่กับการควบคุมที่ผิด
ความหมายก็คือการที่พนักงานไม่มีอิสระ หรือไม่ได้รับทางเลือกที่จะทำงานในทางที่ดีที่สุดของตัวเอง
.
การจับคู่พื้นที่สำหรับรางวัล
เป็นการดีที่จะใช่หรือไม่ใช่พนักงานก็ตาม การให้คำชมและรางวัลต่อผลงานที่ดีนั้นย่อมเป็นการดีกับตัวพนักงาน
.
การจับคู่พื้นที่กับสังคมการทำงาน
เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ความเชื่อใจความเคารพ และไม่สร้างสังคมที่เป็นพิษ
.
การจับคู่พื้นที่กับความเท่าเทียม
คือการดูแลและให้ความสำคัญกับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
.
การจับคู่พื้นที่กับการให้คุณค่า
คือการให้คุณค่ากับในหลายๆเรื่อง ที่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในหมู่พนักงาน หรือความหมายของการทำงานของพนักงาน
.
โดยสรุปแล้ว เนื้อหาของการใช้การจับคู่ในหนังสือ The Burnout Challenge ได้ยกเรื่องของปัญหาของสถานที่ทำงาน และการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนและงานอีกด้วย
.
Cr. BrandThink
The Burnout Challenge Book by Christina Maslash and Michael P.Leiter
.

เรื่องล่าสุด

อยากทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น ต้อง หางานบริษัทญี่ปุ่น ที่ไหนดี!

Recruiter

27 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

อยากเป็นล่าม โรงงานญี่ปุ่น ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้!

Recruiter

20 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับ หางานบัญชี จบใหม่ แบบไม่มีประสบการณ์ ให้ได้งานตรงใจ!

Recruiter

13 กุมภาพันธ์ 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน