ข่าวสาร กิจกรรม
คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

รวม 10 คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อย ๆ

FDI Recruitment

8 ธันวาคม 2023

แน่นอนว่าการสมัครงานทุกครั้งต้องมีการสัมภาษณ์งาน เพราะเป็นโอกาสที่เราจะแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของเราต่อผู้สัมภาษณ์งาน ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งหนึ่งในวิธีการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานที่ดี คือการคาดเดาคำถามที่อาจถูกถาม ถือเป็นการรู้ล่วงหน้าว่าคำถามที่อาจจะถูกถามคืออะไร ช่วยให้เราสามารถเตรียมตัว สำหรับคำตอบที่ดีและตอบได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะคำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

วันนี้ FDI Recruitment ของเราเลยได้มารวบรวม 10 คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อย ๆ มาให้ผู้ที่กำลังสมัครงานในบทความนี้แล้วค่ะ ซึ่งคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย ๆ 10 ข้อ มีดังต่อไปนี้

1.Tell me about yourself.

สำหรับคำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ คำถามแรกคงจะหนีไม่พ้นการถามเพื่อให้แนะนำตัวเอง ตอบโดยพูดถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะและความสามารถ ความสนใจ และเป้าหมายในการทำงาน

Example:

I am a recent graduate from [ชื่อมหาวิทยาลัย] with a degree in [ชื่อสาขาวิชา]. I have a strong background in [ทักษะหรือความสามารถที่เกี่ยวข้อง] and I am passionate about [ความสนใจหรือเป้าหมายในการทำงาน]

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

2.Why are you interested in this position?

คำถามนี้เป็นการถามถึงเหตุผลที่เราสนใจตำแหน่งงานนี้ ตอบโดยพูดถึงสิ่งที่เราสนใจเกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน และสิ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Example:

I am interested in this position because I am passionate about [เป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากทำในอนาคต] and I believe that my skills and experience would be a valuable asset to your company.

3.What are your strengths?

คำถามนี้เป็นการถามถึงจุดแข็งของเรา ตอบโดยเลือกจุดแข็งที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานและบริษัทที่เราสมัครงาน พยายามให้คำตอบที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้

Example:

I am a strong [จุดแข็ง] and I have a proven track record of [ความสำเร็จที่แสดงถึงจุดแข็งนั้น]

4.What are your weaknesses?

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษข้อถัดไป จะเป็นการถามถึงจุดอ่อนของเรา ตอบโดยเลือกจุดอ่อนที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน พยายามหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนนั้นและแสดงให้เราเห็นว่าเรากำลังพัฒนาอยู่

Example:

I can be a bit of a perfectionist, but I am working on being more flexible and accepting of mistakes.

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

5.Where do you see yourself in 5 years?

คำถามนี้เป็นการถามถึงเป้าหมายของเราในอนาคต ตอบโดยพูดถึงเป้าหมายที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับทักษะความสามารถของเรา

Example:

I see myself as a [ตำแหน่งงาน] in [บริษัทหรืออุตสาหกรรม] and I am confident that I can achieve this goal by [สิ่งที่เราจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น]

6.Why do you want to work here?

คำถามนี้เป็นการถามถึงเหตุผลที่เราอยากทำงานที่บริษัทนี้ ตอบโดยพูดถึงสิ่งที่เราสนใจเกี่ยวกับบริษัทและสิ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Example:

I am interested in working for your company because I am impressed by your [สิ่งที่เราประทับใจเกี่ยวกับบริษัท] and I believe that my skills and experience would be a valuable asset to your team.

7.Why did you leave your last job?

คำถามนี้เป็นการถามถึงเหตุผลที่เราออกจากงานเก่า ตอบโดยให้คำตอบที่สุภาพและสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการพูดจาเชิงลบเกี่ยวกับอดีตนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงาน

Example:

I left my last job because I was looking for a new challenge and I was excited about the opportunity to work for your company.

8.What is your management style?

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ข้อนี้จะเป็นการถามถึงสไตล์การบริหารงานของเรา ตอบโดยเลือกสไตล์การบริหารงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

Example:

I am a [สไตล์การบริหารงาน] manager and I believe that [หลักการหรือแนวคิดในการบริหารงาน] is the best way to lead a team.

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

9.Do you work well under pressure?

คำถามนี้เป็นการถามถึงความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน ตอบโดยให้คำตอบที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Example:

I can work well under pressure and I thrive in a fast-paced environment. I can stay calm and focused even when deadlines are tight.

10.What are your salary expectations?

คำถามนี้เป็นการถามถึงความต้องการเงินเดือนของเรา ตอบโดยให้ตัวเลขที่สอดคล้องกับประสบการณ์และทักษะความสามารถของเรา

Example:

I am open to negotiation, but I am looking for a salary of [ตัวเลขเงินเดือน]

ทั้ง 10 คำถามนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบสำหรับคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย ๆ เท่านั้น เราสามารถปรับคำตอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตำแหน่งงานที่เราสมัครงานได้ ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานจะมีส่วนช่วยให้เรามั่นใจในการตอบคำถาม และมีโอกาสได้งานมากขึ้น

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน