ข่าวสาร กิจกรรม

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น

admin

25 กุมภาพันธ์ 2020

คำศัพท์และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น 

ในการสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับทาง FDI Recruitment หากคุณมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การสัมภาษณ์ภาษาญีปุ่นเป็นหนึ่งในขั้นตอน เพื่อจัดสรรหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในเบื้องต้น อาทิ เช่น ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น, Sales Codinator , Sales Co , Admin, Engineer ฯลฯ

 ก่อนบริษัจัดหางาน FDI Recruitment จะส่งประวัติไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทต้นสังกัด จะมีการประเมินทักษะโดยมีเกณฑ์จากเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นเป็นคนประเมิน 

ดังนั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ การเตรียมตัวและรู้แนวทางคำถามที่มักจะพบในการสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะทางบริษัทต้นสังกัด คัดกรองเบื้องต้นจากการผลการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ 


5 คำถามเบื้องต้นที่มักจะพบบ่อยๆในการสัมภาษณ์กับทาง FDI Recruitment 

(ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น จะมีการทดสอบสกิลภาษาญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์)

1)自己紹介 (แนะนำตัว)

ในทุกๆการสัมภาษณ์ต้องมีการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น ในการแนะนำตัวนั้นควรจะไหลลื่นไม่มีสะดุดเพราะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลเอง เช่น ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทย สถานที่ทำงานที่เป็นภาษาไทยหรือแม้แต่ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นภาษาไทย ถ้าหากไม่คล่องหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเข้าใจยากมากขึ้น

 

2)日本語能力試験は何級ですか。(ระดับทักษะทางภาษาญี่ปุ่น)

ผู้สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นบางท่านอาจใช้คำว่า N1-N5 แต่ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า 級 มากกว่า ซึ่งระดับก็เรียงเหมือนกันกับ N เช่น N3 = 3級

 

3)______の長所と短所はなんですか。(ข้อดี-ข้อเสีย)

เป็นหนึ่งในคำถามการประเมินความสามารถ ถ้าหากเตรียมตัวมาดี มีความคล่องไม่สะดุด ระดับการประเมินก็อาจจะสูงขึ้น แนะนำสำหรับการบอกข้อเสียของตัวเอง ควรบอกแนวทางการแก้ไขข้อเสียของตัวเองด้วย

 

4)どんな仕事を探していますか。(งานประเภทไหนที่กำลังมองหา)

สำหรับคำถามนี้เป็นการถามเพื่อให้ทาง FDI Recruitment สามารถจัดสรรงานที่เหมาะสมกับตัวผู้สมัครได้ตรงกับความต้องการ ควรแจ้งให้ชัดเจนเรื่องตำแหน่งหรือสิ่งที่ต้องการทำในการทำงาน ถ้าหากแจ้งว่าอยากทำตำแหน่งล่ามควรบอกรายละเอียดด้วยว่าเป็นตำแหน่งล่ามประเภทอะไร เช่น ตำแหน่งล่ามโรงงาน ตำแหน่งล่ามในโรงพยาบาล เป็นต้น

 

5)希望のロケーションはどこですか。(สถานที่ทำงานที่ต้องการ)

ควรบอกรายละเอียดสถานที่ที่สามารถไปทำงานหรือมีความประสงค์ในการทำงานในสถานที่นั้นๆ เพื่อให้ทาง FDI Recruitment จัดสรรหางานที่เหมาะสมกับความสะดวกในการทำงานของผู้สมัคร

เพื่อการเตรียมตัวให้มีประสิทธิภาพ ทาง FDI Recruitment ได้จัดทำคำศัพท์ภาษาญีปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการทำงานในบริษัทและธุรกิจต่างๆเพื่อให้ผู้สมัครได้เตรียมพร้อมหรือเลือกใช้คำศัพท์ในการสัมภาษณ์ได้เหมาะสมและหลากหลายขึ้น สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้  คลิ๊กเพื่อดาวโหลดคำศัพท์

สุดท้ายทาง FDI Recruitment มีความยินดีและพร้อมที่จะจัดสรรหางานที่เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านเพื่อความพึงพอใจและทำงานอย่างมีความสุข

 

สนใจฝากประวัติหางานได้ที่

ฝากประวัติหางานล่ามทั่วประเทศกับ FDI Recruitment ได้เลย คลิ๊กที่นี้ เพื่อฝากประวัติหางาน 

หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ infojob@wordpress-465442-3420287.cloudwaysapps.com


คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้ในการสัมภาษณ์งาน

No.(品詞) ประเภท 単語 คำศัพท์ 読み方 วิธีการอ่าน 意味 ความหมาย 例文 ประโยคตัวอย่าง
หมวดที่ 1 การหางาน (就職)
1(名) 求人 きゅうじん การรับสมัคร
求人広告には「女性を求む」とはっきり書かれていた。
2(名) 求人広告 きゅうじんこうこく ประกาศรับสมัคร
求人広告には「男性を求む」とはっきり書かれていた。
3(名) 志望「する」 しぼう「する」 ความประสงค์ 彼女はデザイナー志望だ。
4(名) 志望校 しぼうこう สถาบันที่อยากเข้า
志望校に合格するように努力した。
5(名) 第一志望 だいいちしぼう บริษัทหรือสถานศึกษาที่อยากเข้ามากที่สุด
私は第一志望の高校に合格したい。
6(名)
エントリー「する」
การสมัคร
12歳から18歳にわたる多くの少年少女がコンテストにエントリーした。
7(動) 携わる たずさわる มีส่วนร่วม 福祉の仕事に携わりたい。
8(名) 生かす いかす ใช้ให้เป็นประโยชน์ 専門が生かせる仕事をしたい。
9(名) 貴社 きしゃ บริษัทคุณ (ภาษาเขียน) 貴社に伺いしたいと思います。
10(名) 御社 おんしゃ บริษัทคุณ (ภาษาพูด)
御社のお考えを先におっしゃってください。
11(名) 弊社 弊社 บริษัทเรา 弊社の製品のご説明
12(名) 動機 どうき แรงจูงใจ うーん、動機がないんだよな。
13(名) 志望動機 しぼうどうき แรงจูงใจที่อยากเข้า (ทำงาน) 志望動機は何ですか?
14(名) 熱意 ねつい ความกระตือรือร้น
面接では入社したいという熱意を見せた。
15(名) 学歴 がくれき ประวัติการศึกษา
給料は、経験と学歴に基づいて決まります。
16(名) 高学歴 こうがくれき วุฒิการศึกษาสูง 彼女は高学歴だ。
17(名) 不問 ふもん ไม่ต้องมี… / ไม่สนใจ…..
求人広告に経験不問と書いてある。
18(名) 制限「する」 せいげん「する」 การจำกัด
求人広告に年齢の制限は書いていない。
19(名) 速度制限 そくどせいげん จำกัดความเร็ว その車は制限速度を越している。
20(名) 人数制限 にんずうせいげん จำกััดจำนวนคน 登録人数に制限はない。
21(名) 学歴不問 がくれきふもん ไม่่สนใจประวัติการศึกษา
「学歴不問」とは、応募や採用の際に学歴を一切問わないことを意味します。
22(名) 年齢不問 ねんれいふもん ไม่จำกัดอายุ
(求人広告などで)年齢は問わない、何歳でもかまわないということ。
23(名) 性別不問 せいべつふもん ไม่จำกััดเพศ
【無資格・未経験もOK!学歴・経験・性別不問】◆平均年齢28歳!
24(名) 特技 とくぎ ความสามารถพิเศษ 私には際立った特技はない。
25(名) 強調「する」 きょうちょう「する」 การประสานงาน
面接では、同僚と強調できるかをチェックされる。
26(ナ形) 肝心な かんじんな หัวใจสำคัญ そこが肝心なところだ。
27(名、副) 精一杯 せいいっぱい การทำเต็มความสามารถ 精一杯やってみなさい。
28(名) アピール「する」 การบอกข้อดี (ให้อีกฝ่ายสนใจ)
面接で上手に自分をアピールできるか心配だ。
29(名) 自己アピール じこアピール การบอกข้อดีีตัวเอง 自己アピールを書いてください。
30(名) 対応「する」 たいおう「する」 การรัับมือ 面接の質問に対応する。
31(名) 合同「する」 ごうどう「する」 การรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว
いろいろな企業の合同説明会に参加した。
32(イ形) 望ましい のぞましい เป็นที่คาดหวัง,เป็นที่ต้องการ
この会社では語学のできる人が望ましいそうだ。
33(イ形) 好ましい このましい น่าพอใจ พึงประสงค์ 好ましい仕事
34(名、ナ形) 公平 こうへい ยุติธรรม 公平に見れば、彼は有能だ。
35(副) せめて อย่างน้อย
せめて、一社だけでも内定がほしい。
36(動) 受け取る うけとる รับ 応答を受け取る。
37(名) 内定「する」 ないてい「する」 การได้บรรจุเข้าทำงาน 三つの会社から内定をもらった。
38(名) 辞退「する」 じたい「する」 การปฏิเสธ 私はその仕事を辞退したい。
39(名) 契約「する」 けいやく「する」 การสัญญา 私は1年契約で働いた。
40(名) 入社「する」 にゅうしゃ「する」 การเข้าทำงานในบริษัท
本日、会社に新入社員が入社しました
41(動) 心得る こころえる ตระหนัก
社会人と学生との違いを心得ておく。
42(名) 社会人 しゃかいじん คนทำงาน
先輩から社会人としての心得を教わる。
43(名) 自覚「する」 じかく「する」 การสำนึก การตระหนักรู้
就職後は社会人としての自覚を持とう。
44(名) 自覚症状 じかくしょうじょう อาการของโรคที่ผู้ป่วยรูู้สึกได้เอง 自覚症状がある。
45(副) いよいよ ในที่สุด いよいよ、春から社会人だ。
หมวดที่ 2 บริษัท (会社)
46(名) 大企業 だいきぎょう บริษัทขนาดใหญ่
日本の企業のうち、大企業は0.3パーセントだ。
47(名) 中小企業 ちゅうしょうきぎょう บริิษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 中小企業の革新
48(名) 一流企業 いちりゅうきぎょう บริษัทชั้นนำ その会社は一流企業です。
49(名) 大手 おおて บริษัทใหญ่ A社は大手で、有名な会社です。
50(名) 代表「する」 だいひょう「する」 การเป็นตัวแทน 代表を送る
51(名) 民間 みんかん ภาคเอกชน 民間の企業で働きたい。
52(名) 組織 そしき องค์กร
大企業は多くの組織で構成されている。
53(名) 従業員 じゅうぎょういん พนักงาน 従業員求む 《広告》.
54(名) 新入社員 しんにゅうしゃいん พนัักงานใหม่ 新入社員を採用する
55(名) 新入生 しんにゅうせい นักเรียนนักศึกษาใหม่ 私は新入生です。
56(名) 派遣社員 はけんしゃいん พนักงานชั่วคราว
会社は私を派遣社員として採用した
57(名) 派遣会社 はけんかいしゃ บริษัทนายหน้าจัดหาพนักงาน 今日私は派遣会社へ行きました。
58(名) オーナー เจ้าของ お店のオーナーはタイ人です。
59(名) 重役 じゅうやく ผู้บริหาร 重役を引退する。
60(名) 役員 やくいん ผู้บริหาร 私は役員になった。
61(名) オフィス ออฟฟิศ สำนักงาน オフィスが郊外に移転した。
62(名) 支給「する」 しきゅう「する」 การจ่าย 給料が月末に支給される。
63(名) 支給額 しきゅうがく ค่าตอบแทน
年金の支給額はスライド制によって決まる。
64(名) 出世「する」 しゅっせ「する」 การประสบความสำเร็จในชีวิต 出世して、社長になりたい。
65(名) 昇進「する」 しょうしん「する」 การเลื่อนตำแหน่ง 課長が部長に昇進した。
66(名) 転勤「する」 てんきん「する」 การย้ายสาขาที่ทำงาน うちの会社は転勤が多い。
67(名) 赴任「する」 ふにん「する」 การรับตำแหน่ง 彼は11月から日本に赴任した。
68(名) 有給休暇 ゆうきゅうきゅうか วันหยุดแบบได้รับค่าตอบแทน 今、有給休暇中だ。
69(名) 有給 ゆうきゅう วันหยุดแบบได้รับค่าตอบแทน 一週間の有給休暇をください。
70(名) 単身赴任「する」 たんしんふにん「する」 การเดินทางไปรับตำแหน่งโดยไม่พาครอบครัวไปด้วย 彼女は単身赴任をしています。
71(名) 人事 じんじ (งาน) บุลคล ある日、人事の担当者に
72(名) 人材 じんざい บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 彼は会社にとって重要な人材だ。
73(名) 人手 ひとで กำลังคน 機会は多くの人手を省く。
74(名) 人手不足 ひとでぶそく การขาดกำลังคน 我々は今人手不足だ。
75(名) モニター การตรวจสอบ
お店や商品のモニターをして、ポイントをもらった。
76(名) 業績 ぎょうせき ผลประกอบการ 日本の企業業績は改善した。
77(名) 資本 しほん ทรัพยากรอันมีค่า ทุน 健康が彼の資本だ。
78(名) 資本金 しほんきん เงินลงทุน
その会社は資本金10万ドルで出発した。
79(名) 方針 ほうしん นโยบาย 彼は新方針を採用した。
80(名) 我々 われわれ พวกเรา これが我々の方針だ。
81(名) 製品 せいひん ผลิตภัณฑ์ その製品は値段が高い。
82(名) 売れ行き うれいき สภาพคล่องในการขาย
この商品は売れ行きがいいそうだ。
83(名) 売り上げ うりあげ ยอดขาย
商品がヒットして、売り上げが伸びた。
84(名) コスト ต้นทุน
この製品には予想以上にコストがかかりそうだ。
85(動) 果たす はたす ทำให้เสร็จสิ้น ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสมบูรณ์
大きな仕事が終わり、責任を果たした。
86(動) 得る える ได้รับ
上司の許可を得て、休暇を取った。
87(動) 認める みとめる ยอมรับ 上司は部下の休暇を認めた。
หมวดที่ 3 งาน 仕事
88(名) ビジネス ธุรกิจ
日本でビジネスチャンスをつかみたい。
89(名) ビジネスマン นักธุรกิจ 父はビジネスマンです。
90(動) 就く つく เข้าทำงาน
いい仕事に就くのは難しくなりつつあるようだ。
91(名) 生きがい いきがい คุณค่าของชีวิต 生きがいがある
92(名) やりがい ความรู้สึกคุ้มค่าที่จะทำ 楽しくてやりがいがある。
93(動) 抱く いだく กอด 夢を抱いて、日本で働いている。
94(名) 打ち合わせ「する」 うちあわせ「する」 การประชุม 今日の打ち合わせは何時ですか。
95(動) 打ち合わせる うちあわせる ประชุม
私たちは今後のビジネスについて打ち合わせる。
96(名) 会合 かいごう การประชุุม 私は会合に出席します。
97(名) アポイント การนัดหมาย アポイントを取る。
98(名) アポ การนัดหมาย
伊藤さんにアポ取っておいてくれる。
99(名) アポなし ไม่มีการนัดหมาย
100(名) 応対「する」 おうたい「する」 การตอบรับ 客と応対すること。
101(名) 応接「する」 おうせつ「する」 การต้อนรับ 客に応接する。
102(名) 伝言「する」 でんごん「する」 การฝากข้อความ 伝言を残す。
103(副) 改めて あらためて อีกครั้ง 改めて設定する。
104(副) じかに โดยตรง 彼にじかに会った。
105(名) プロジェクト โครงการ
大きなプロジェクトが、もうすぐ始まる。
106(名) 意図「する」 いと「する」 ความตั้งใจ
私は彼の意図を誤解していたちうことが、だんだん分かってきた。
107(ナ形) 新たな あらたな ใหม่ 新たな時代。
108(動) 組む くむ เข้าร่วม ร่วมมือกัน
あの日立さんとNECさんが手を組むなんて、時代が変わった。
109(名) 取引「する」 とりひき「する」 การติดต่อธุรกิจ 彼はその会社と取引を始めた。
110(名) 取引先 とりひきさき บริษัทคู่ค้า 私たちは取引先を探しています。
111(名) クライアント ลูกค้า
ひだ課長が、太鼓判を押した企画書ならクライアントも一発OKだろう。
112(名) 依頼「する」 いらい「する」 การขอร้อง 私は彼の依頼でそうしたのです。
113(名) 任せる まかせる มอบหมาย 次のプロジェクトを任された。
114(動) 引き受ける ひきうける รับ (ภาระหน้าที่) 仕事の依頼を引き受けた。
115(動) こなす จัดการ
彼女はいつもスマートに仕事をこなす。
116(名) 成果 せいか ผลสำเร็จ 成果を上げる。
117(名) 達成「する」 たっせい「する」 การประสบความสำเร็จ 目的を達成する。
118(名) 作業「する」 さぎょう「する」 การทำงาน 田中さんは明日作業できない?
119(名) 保留「する」 ほりゅう「する」 การพักไว้ก่อน この判断は保留させてください。
120(動) やり直す やりなおす ทำใหม่ 新しくやり直す。
121(名) けん เรื่อง その件は検討中だ。
122(名) 件名 けんめい ชื่อเรื่อง メールの件名を考えて。
123(名) 急用 きゅうよう ธุุระด่วน 急用がある。
124(名、副) 至急 しきゅう ด่วน โดยด่วน 至急お返事いただけませんか。
125(名) 手順 てじゅん ขั้นตอน 手順を説明していただけますか。
126(名) 移動「する」 いどう「する」 การย้าย การเคลื่อนที่
今移動中なので、あとで連絡します。
127(名) 大工 だいく ช่างไม้ 彼の職業は大工です。
128(名) ガードマン พนักงานรักษาความปลอดภัย 彼はこのビルのガードマンだ。
หมวดที่ 4 การลาออกจากงาน การเปลี่ยนงาน 退職、転職
129(名) 退職「する」 たいしょく「する」 การลาออก 来月で今の会社を退職する。
130(動) 辞める やめる ลาออก 会社を辞める。
131(名) 退職届 たいしょくとどけ จดหมายลาออก
あなたは退職届の提出をお願いします。
132(名) 退職金 たいしょくきん เงินที่ได้รับตอนลาออก 退職金の資格がある。
133(名) 定年退職「する」 ていねんたいしょく「する」 การออกจากงานเพราะเกษียณ 定年退職は廃止されるべきだ。
134(名) 転職「する」 てんしょく「する」 การเปลี่ยนงาน 私は転職しました。
135(慣) 首になる くびになる ถูกไล่ออก
もう、一度間違いをしたら、彼は首になるだろう。
136(名) リストラ「する」 การเลิกจาก (เรื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร) 田中さんはリストラされた。
137(名) 独立「する」 どくりつ「する」 การแยกตัวออกมาเป็นอิสระ
いつか独立して、自分の会社を持ちたい。
138(副) 着々「と」 ちゃくちゃく「と」 มั่นคง 着々と進む。
139(名、ナ形) フリー อิสระ ฟรี 今はフリーで仕事をしてる。
140(名) フリーダイヤル บริการโทรฟรี
商品に関するお問い合わせは、フリーダイヤルをご利用ください。
141(名) 不平 ふへい ความไม่พอใจ 不平を言うな.
142(名) 不平不満 ふへいふまん ความไม่พอใจ よく不平不満を言う人。
143(名、ナ形) 満足「な/する」 まんぞく「な/する」 ความพอใจ 私は満足した。
144(名) 自己満足 じこまんぞく ความพอใจในตัวเอง 少なくとも自己満足のね。
145(名) 辛抱「する」 しんぼう「する」 ความอดทน
あと3年は、この会社で辛抱するつもりだ。
146(名) 辛抱強い しんぼうづよい ความอดทนสูง 彼は辛抱強い。
147(副) ぐっと เต็มที่
嫌なことがあっても、辞めずにぐっと我慢する。
148(動) 負う おう แบก (ภาระ)
彼は仕事のミスの責任を負って、退職した。
149(動) 溶け込む とけこむ ปรับตัวเข้ากันได้
会社の雰囲気の溶け込めず、転職した。
150(慣) やむを得ず やむをえず เลี่ยงไม่ได้
私はやむを得ずその計画をやめた。
151(動) 立ち上げる たちあげる เริ่ม (ธุรกิจ) , เปิด (เครื่อง) 工場を立ち上げる。
152(動) 試みる こころみる ลองทำ 来年、独立を試みるつもりだ。
153(名) 専念「する」 せんねん「する」 การทุ่มเท 彼は医学に専念した。
154(動) 悔やむ くやむ เสียใจ 彼は自身の言葉を悔やむだろう。
155(動) 後悔する こうかいする เสีียใจ そのことを後悔する。
156(動) 見送る みおくる เลื่อนออกไป , ส่ง 行く人を見送る。
157(動) 逃す のがす พลาด 機会を逃す。
158動) 重なる かさなる ซ้ำซ้อน
仕事でミスが重なり、自身を失った。
159(動) 引き止める ひきとめる ยับยั้ง 遅らせる、または引き止める。
160(名、ナ形) 特殊「な」 とくしゅ「な」 พิเศษ
この仕事には特殊な能力が必要だ。
161(名) 身の回り みのまわり ข้าวของส่วนตัว これはみんな身の回り品ですか。
162(名) 状況 じょうきょう สภาพการณ์ 今は難しい状況です。
163(名) 情況 じょうきょう สถานการณ์ 情況を視察する。

 

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน