ข่าวสาร กิจกรรม
งานล่ามญี่ปุ่น

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

หลายคนใฝ่ฝันอยากทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย บวกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม หลายคนจึงมองว่าอาชีพล่ามญี่ปุ่นนั้นมั่นคง เงินดี และมีโอกาสก้าวหน้า แต่สำหรับนักศึกษาจบใหม่ การหางานล่ามญี่ปุ่นอาจดูท้าทายอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาบอกต่อ รับรองว่าจบใหม่ก็หา งานล่ามญี่ปุ่น ได้แน่นอน

 

1.ฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นให้เชี่ยวชาญ

พื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นล่ามก็คือทักษะภาษาที่ดี ต้องมั่นใจว่าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่ดีเยี่ยม ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากหลายวิธี เช่น เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือหาโอกาสพูดคุยกับเจ้าของภาษาบ่อยๆ

การฟัง: ฝึกฝนโดยฟังเพลง ดูหนัง ซีรีส์ หรือรายการโทรทัศน์ภาษาญี่ปุ่น หาโอกาสสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา ฝึกฝนการจับใจความและจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ

การพูด: ฝึกฝนโดยพูดคุยกับเจ้าของภาษา หาเพื่อนชาวญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียงและการเรียบเรียงประโยค

การอ่าน: ฝึกฝนโดยอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ์ตูน หรือบทความภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการแปลและการทำความเข้าใจเนื้อหา

การเขียน: ฝึกฝนโดยเขียนเรียงความ อีเมล จดหมาย หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์และการเขียนอย่างถูกต้อง

 

2.ทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ใบรับรองJLPT (Japanese Language Proficiency Test)  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานล่าม โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจบใหม่ ควรมีคะแนนสอบอย่างน้อย N3 ขึ้นไป

JLPT: สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ N1 ถึง N5 โดย N1 เป็นระดับที่ยากที่สุด

TOEIC: สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ แม้จะไม่ได้วัดทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยตรง แต่คะแนน TOEIC ที่ดีก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานได้

 

งานล่ามญี่ปุ่น

 

3.พัฒนาทักษะการแปล

การแปลภาษาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง แต่ยังต้องสื่อความหมายเนื้อหาให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย ต้องฝึกฝนทักษะการแปลโดยหาโอกาสฝึกแปลบ่อยๆ อาจจะเริ่มจากแปลข่าว บทความ

ฝึกแปลบ่อยๆ: หาโอกาสฝึกแปลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข่าว บทความ หนังสือ เอกสาร หรือสื่ออื่นๆ

ศึกษาเทคนิคการแปล: เรียนรู้เทคนิคการแปลที่ถูกต้อง เช่น การแปลเชิงความหมาย การแปลเชิงวัฒนธรรม การแปลเชิงสไตล์

ฝึกฝนการเรียบเรียงประโยค: แปลให้สื่อความหมายตรงประเด็น เข้าใจง่าย ภาษาไพเราะ สละสลวย

 

4.เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

การเป็นล่ามที่ดีจำเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพราะวัฒนธรรมมีผลต่อการสื่อสาร ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้มารยาท ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ

ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น: เข้าใจที่มาที่ไปของวัฒนธรรม

เรียนรู้มารยาทและประเพณี: เช่น การไหว้ การโค้งคำนับ การใช้ภาษากาย การรับประทานอาหาร

ศึกษาศิลปะและวรรณกรรมญี่ปุ่น: ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารในญี่ปุ่น: ช่วยให้รู้ทันเทรนด์และความนิยมในญี่ปุ่น

งานล่ามญี่ปุ่น

 

5.หาประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานได้ อาจจะลองหางานล่ามฝึกหัด หรืออาสาสมัครเป็นล่ามตามงานต่างๆ

สมัครงานล่ามฝึกหัด: เริ่มต้นสะสมประสบการณ์การทำงานจริง

อาสาสมัครเป็นล่าม: เช่น งานแปลเอกสาร งานแปลวิดีโอ งานล่ามตามงานอีเวนต์ต่างๆ

รับงานแปลอิสระ: ฝึกฝนทักษะการแปลและสร้างผลงาน

ฝึกฝนการแปลต่อหน้าสาธารณะ: เช่น การแปลบรรยาย การแปลสด

 

6.เตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการสมัคร เตรียมเรซูเม่ และจดหมายสมัครงานให้ดี รวมถึงฝึกฝนการสัมภาษณ์งาน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท: เข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ และวัฒนธรรมองค์กร

เขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน: เน้นทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

ฝึกฝนการสัมภาษณ์งาน: เตรียมคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ทักษะการแปล และประสบการณ์การทำงาน

เตรียมเอกสารที่จำเป็น: เช่น ใบรับรอง JLPT ประวัติการศึกษา จดหมายแนะนำ

 

งานล่ามญี่ปุ่น

 

7.พัฒนาบุคลิกภาพ

ล่ามที่ดีควรมีบุคลิกภาพที่มั่นใจ สื่อสารเก่ง น่าเชื่อถือ และสุภาพ

สื่อสารเก่ง: สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

น่าเชื่อถือ: ดูเป็นมืออาชีพ แต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลา

สุภาพ: พูดจาสุภาพ เคารพผู้ฟัง รักษาบุคลิกภาพที่ดี

 

เคล็ดลับเพิ่มเติมหา งานล่ามญี่ปุ่น

การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการเป็นล่าม: ช่วยให้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับล่ามคนอื่นๆ และสร้างเครือข่าย

การฝึกฝนการแปลเฉพาะทาง: เช่น การแปลทางกฎหมาย การแปลทางการแพทย์ การแปลทางเทคนิค ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานเฉพาะทาง

การสร้างพอร์ตโฟลิโอ: รวบรวมผลงานการแปล แสดงให้ลูกค้าหรือบริษัทที่สนใจได้เห็น

การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ดี จำเป็นต้องมีความรักในภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น และความตั้งใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เด็กจบใหม่ก็ หางานล่ามญี่ปุ่น ได้  เพียงแค่ตั้งใจ ฝึกฝน และมุ่งมั่นก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน ด้วยความพยายามและมุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน