ข่าวสาร กิจกรรม
งานเลขา

งานเลขา ยากไหม? ต้องมีสกิลอะไรบ้าง?

Recruiter

4 ตุลาคม 2023

ในโลกของการทำธุรกิจ ในหลายบริษัทหรือองค์กรล้วนจำเป็นต้องมี ตำแหน่งงานเลขานุการ เนื่องจากตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญในการประสานทำงานของบริษัทให้มีความราบรื่น ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมีสกิลติดตัวรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทักษะการสื่อสาร นอกจากนั้นยังมีทักษะสำคัญอีกหลายอย่างที่จะช่วยให้การทำงานเลขา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย งานเลขา อาจมีความยากง่ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะขององค์กร ความเชี่ยวชาญของเราเอง เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้ FDI Recruitment จะพาทุกคนที่อยากทำงานเลขา มาหาคำตอบว่าการทำงานเลขา ยากไหม? ต้องมีสกิลอะไรบ้าง? ถ้าอยากทราบแล้วเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

งานเลขา

1.ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์

งานเลขา คือตำแหน่งที่เป็นเสมือนที่ติดต่อแรกสำหรับลูกค้า ตัวแทนองค์กร เพื่อนร่วมงานในบริษัท ฯลฯ เพื่อประสานงานไปยังผู้บริหาร หรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ดังนั้นการที่ต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการมีทักษะด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้การประสานงานร่วมกับผู้อื่นมีความง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.ทักษะการจัดการบริหารงาน

งานเลขา มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการงานต่าง ๆ พร้อมกัน ภายใต้ระยะเวลาการทำงานที่จำกัดในบางครั้ง ดังนั้นการมีทักษะการจัดการบริหารงาน ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด ส่งงานช้า หรือเกิดความเข้าใจในเนื้องานคาดเลื่อนระหว่างทีม ซึ่งเลขานุการควรจะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายความรับผิดชอบเมื่อจำเป็น และรับประกันว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายจะแล้วเสร็จตรงตามเวลา

งานเลขา

3.ทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

เลขานุการส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่มีน่าที่จดการประชุมเท่านั้น แต่มักได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแผนงานต่าง ๆ ต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์ก็ตาม ดังนั้นความสำคัญในการนำเสนองานอย่างมืออาชีพนั้น จะช่วยสร้างความประทับใจอย่างที่สุด ให้กับลูกค้า หรือผู้เข้าฟังการประชุมในครั้งนั้น ๆ ซึ่งการมีทักษะการนำเสนองานอย่างมีอาชีพ ถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์เชิงบวกต่อองค์กรโดยรวมอีกด้วย

4.ทักษะด้านการรักษาความลับ

งานเลขานุการ กับการรักษาความลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานเลขา จะเป็นผู้จัดการข้อมูลที่สำคัญจากหัวหน้างาน หรือข้อมูลที่ยังเป็นความลับอยู่ เช่น บันทึกทางการเงิน รายละเอียดพนักงาน และเอกสารลับ ดังนั้นตำแหน่งเลขานุการจำเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพเมื่อได้รับมอบหมายงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีความปลอดภัยและเป็นความลับเมื่อยังไม่ถึงเวลาเปิดเผย

5.ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

งานเลขามักจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการคิดอย่างรวดเร็วและความสามารถในการแก้ปัญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เลขานุการสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งการตัดสินใจอย่างรอบคอบและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

6.ทักษะการปรับตัว

นอกจากนี้งานเลขา ควรเป็นตำแหน่งที่มีความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญในทุกวันอีกด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการติดต่อกับหลายฝ่าย ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นการที่เราต้องเจอผู้คนมากมาย แต่ละคนจะมีความยากง่ายในการดีลงาน ซึ่งหากเราสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบลื่นมากขึ้นเลยทีเดียว

งานเลขา

7.ทักษะด้านการสื่อสาร

อีกกนึ่งทักษะที่สำคัญมากในตำแหน่งเลขา คือ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประสานงาน ลูกค้าหรือบริษัทที่เข้ามาติดต่องานในองค์กร เพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างเข้าใจตรงกันและช่วยลดข้อผิดพลาดได้ดี

8.ความสามารถในการเรียนรู้

ทักษะนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานตำแหน่งเลขาเป็นอย่างมากเพราะ เพราะเลขาต้องสามารถดูแลให้ได้แทบทุกเรื่อง ดังนั้นหากเรามีความสมารถในการเรียนรู้ หรือมีความรู้รอบตัวดี ก็จะสามารถช่วยในเรามีความโดดเด่นในสายงานมากเลยทีเดียว เนื่องจากเราจะเข้าใจ ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

งานเลขาจำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นตัวแทนอย่างมืออาชีพ การรักษาความลับ การแก้ปัญหาความ รวมไปถึงความสามารถในการปรับตัว ดังนั้นเลขานุการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาทักษะในตำแหน่งงานจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้มากขึ้นได้เป็นอย่างดี

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน