ข่าวสาร กิจกรรม

ต่อรองเงินเดือน อย่างไรให้ได้ตามที่ต้องการ!

Recruiter

11 เมษายน 2024

เรื่องของ เงินเดือน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกท่าน เพราะการทำงาน แล้วได้เงินเดือนที่คุ้มค่า ถือเป็นสิ่งที่ตอบแทนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเรา แต่หลายครั้งเงินเดือนที่บริษัทเสนอมา อาจจะไม่ตรงกับที่เราคาดหวัง บทความนี้ FDI Recruitment จะมาช่วยแนะนำวิธีการ ต่อรองเงินเดือน อย่างไรให้ได้ตามที่ต้องการ

 

1.เตรียมตัวให้พร้อมก่อน

 • ศึกษาข้อมูลเงินเดือน: ค้นหาข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของตำแหน่งงานที่เราสมัคร โดยใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ JobsDB, Salary Explorer หรือ เว็บไซต์ของสมาคม / กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เราสมัคร
 • ประเมินคุณค่าของตัวเอง: พิจารณาประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความสามารถของตัวเอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของคนในสายงานเดียวกัน
 • ตั้งเป้าหมาย: ลองกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำที่เรารับได้ เงินเดือนที่คาดหวัง และเงินเดือนสูงสุดที่เราต้องการ เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือน

ต่อรองเงินเดือน

2.เทคนิคการต่อรอง

 • เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่สูงกว่า: เสนอเงินเดือนที่สูงกว่าที่คาดหวังไว้เล็กน้อย เผื่อไว้สำหรับการเจรจาต่อรอง
 • ใช้ความมั่นใจ: แสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเอง พูดจาชัดเจน แต่มีความสุภาพ และตรงประเด็น
 • อธิบายคุณค่าของตัวเอง: อธิบายเหตุผลที่คุณควรได้รับเงินเดือนตามที่ต้องการ โดยเน้นย้ำถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้
 • ใช้ข้อมูลประกอบ: ลองยกตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ข้อมูลเงินเดือนในตลาด หรือ รางวัลที่เราเคยได้รับมาก่อน
 • เสนอทางเลือก: หากบริษัทไม่สามารถให้เงินเดือนตามที่ต้องการ ลองเสนอทางเลือกอื่น เช่น การให้สวัสดิการเพิ่มเติม วันลา หรือ โบนัสต่าง ๆ
 • มีความยืดหยุ่น: เตรียมตัวเลือกอื่น ๆ ไว้ เผื่อว่าไม่สามารถตกลงเรื่องเงินเดือนได้ เช่น วันลา สวัสดิการอื่น ๆ
 • อย่ารีบร้อน: ควรใจเย็น และรอฟังข้อเสนอต่าง ๆ จากบริษัท พิจารณาอย่างรอบคอบ
 • รู้จักปฏิเสธ: หากเงินเดือนที่บริษัทเสนอ ไม่เป็นที่พอใจ ต้องกล้าที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพ
 • รักษาน้ำใจ: เมื่อเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือน ควรพูดจาสุภาพ และแสดงท่าทีเป็นมิตร แต่มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ฝึกซ้อมก่อนพูดจริง: ลองฝึกการพูดต่อรองเงินเดือนกับเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้มีความคุ้นเคยและมีความมั่นใจมากขึ้น

3.คำพูดที่ควรใช้

“จากประสบการณ์และทักษะที่ผ่านมาของดิฉัน/ผม เชื่อว่าเงินเดือนที่เหมาะสมควรอยู่ที่…”

“ดิฉัน/ผม ยินดีที่จะรับข้อเสนอนี้ แต่หากมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ดิฉัน/ผม จะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก”

“ดิฉัน/ผม เข้าใจว่าบริษัทมีข้อจำกัดเรื่องเงินเดือน แต่มีทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกไหม เช่น…”

“ดิฉัน/ผม รู้สึกขอบคุณสำหรับข้อเสนอที่ให้มา แต่ดิฉัน/ผม จำเป็นต้องขอเวลาพิจารณาก่อน”

 

4.สิ่งที่ควรระวัง

อย่าพูดจาโอ้อวด: ควรพูดเจรจาต่อรองอย่างสุภาพ โดยให้เน้นย้ำถึงคุณค่าของตัวเอง สิ่งที่เราสามารถทำได้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ที่เรา ที่สามารถช่วยทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ แต่ทั้งนี้ไม่ควรพูดจาโอ้อวดจนเกินไป

อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น: เวลาพูดเจรจาต่อรองไม่ควรเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใคร แต่ควรมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของตัวเราที่มี ไม่ควรเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าใครดีกว่า

อย่าพูดจาข่มบริษัท: การพูดจาข่ม อาจจะทำให้บริษัทไม่พอใจ เช่น ข่มว่าบริษัทอื่น ๆ ดีกว่า ให้เงินได้มากกว่า เป็นต้น

อย่าต่อรองจนเกินเหตุ: เรียกร้องเงินเดือนที่สมเหตุสมผล ไม่ควรเรียกร้องมากเกินไป โดยควรดูประสบการณ์การทำงานของเรา และเทียบกับรายได้เฉลี่ยในสายงานของเรา

อย่าเสนอเงินเดือนต่ำ: การเสนอเงินเดือนต่ำอาจจะทำให้เราเสียเปรียบในการต่อรอง และได้เงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในสายงานของเราได้

ต่อรองเงินเดือน

8 ประโยคเด็ด ที่จะช่วยให้ต่อรองเงินเดือนได้สำเร็จ

1.”ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้ค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ทำงานกับบริษัทของคุณ”

ประโยคนี้แสดงถึงความสุภาพและความสนใจในตำแหน่งงาน

2.”จากประสบการณ์ ทักษะ และผลงานที่ผ่านมา ดิฉัน/ผมมั่นใจว่าสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับบริษัทได้”

เน้นย้ำถึงคุณค่าของตัวเอง

3.”ดิฉัน/ผมได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของตำแหน่งนี้ในตลาด พบว่าอยู่ที่ประมาณ xxx บาท”

แสดงให้เห็นว่าคุณได้เตรียมตัวมา

4.”ดิฉัน/ผมหวังว่าจะได้รับเงินเดือนที่สะท้อนถึงประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถของดิฉัน/ผม”

เสนอเงินเดือนที่ต้องการอย่างสุภาพ

5.”ดิฉัน/ผมยินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขอื่น ๆ ที่เป็นไปได้”

แสดงความยืดหยุ่น

6.”ดิฉัน/ผมอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ ของบริษัท”

ถามคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการเพิ่มเติม

7. “ดิฉัน/ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณ”

แสดงความขอบคุณอีกครั้ง

8. “ดิฉัน/ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณ และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน”

แสดงความมั่นใจและความตั้งใจ

ต่อรองเงินเดือน

เทคนิคเพิ่มเติม:

 • พูดจาสุภาพ มั่นใจ และจริงจัง
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายตรงข้าม
 • เตรียมตัวเลือกอื่น ๆ ไว้ เผื่อว่าไม่สามารถตกลงเรื่องเงินเดือนได้ เช่น วันลา สวัสดิการอื่น ๆ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการเงินเดือน
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย แสดงบุคลิกที่ดี

 

สำหรับการ ต่อรองเงินเดือน ถือเป็นทักษะสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณได้รับเงินเดือนที่สมเหตุสมผล ดังนั้นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และฝึกฝนเทคนิคการต่อรอง จะช่วยให้เราสามารถต่อรองเงินเดือนได้สำเร็จ ได้รับเงินเดือนตามที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน