ข่าวสาร กิจกรรม
ทำงานบริษัทญี่ปุ่น

ทำงานบริษัทญี่ปุ่น ดีไหม? แตกต่างจากบริษัทนานาชาติอย่างไร?

FDI Recruitment

30 ตุลาคม 2023

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดงานทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการ ทำงานบริษัทญี่ปุ่น เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงในด้านความมีระเบียบวินัย ประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง โดยนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ในนานาชาติ ซึ่งในบทความนี้ FDI Recruitment ของเราจะพาพบกับข้อดีและข้อแตกต่างในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับบริษัทต่างประเทศ

1.มีความมุ่งมั่นในการจ้างงานระยะยาว

ส่วนใหญ่แล้วบริษัทญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในด้านของความมุ่งมั่นในการจ้างงานระยะยาว แตกต่างจากบริษัทนานาชาติหลายแห่งที่มักให้ความสำคัญกับสัญญาระยะสั้นหรือการจ้างงานตามโครงการ ดังนั้นบริษัทญี่ปุ่นจึงให้ความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ส่งเสริมความจงรักภักดีในตัวบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของตนได้อีกด้วย

ทำงานบริษัทญี่ปุ่น

2.มุ่งเน้นความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

คุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของบริษัทญี่ปุ่นคือการเน้นความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามแนวคิดของ HORENSO หมายถึง การรายงานการติดต่อประสานงาน รวมถึงการปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดลง โดยฝังแน่นอยู่ในองค์กรญี่ปุ่น และแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานแทบทุกแห่ง ดังนั้นการทำงานบริษัทญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและการสร้างฉันทามติ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังความรู้สึกความสามัคคีและเป้าหมายร่วมกันในหมู่พนักงาน

3.โครงสร้างแบบลำดับชั้นและการเคารพผู้มีอำนาจ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าบริษัทญี่ปุ่นตามธรรมเนียมแล้วจะมีโครงสร้างแบบลำดับชั้น ซึ่งพนักงานจะเคารพและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา โดยโครงสร้างแนวตั้งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงแนวทางการสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าโครงสร้างแบบลำดับชั้นและการเคารพผู้มีอำนาจอาจดูเข้มงวดสำหรับบางคน แต่ก็ส่งเสริมความรู้สึกมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบภายในองค์กรให้อยู่ในระบบมากขึ้นได้

ทำงานบริษัทญี่ปุ่น

4.ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

หรือที่เราเรียกกันว่าการทำงานแบบมี work-life balance โดยเรามักจะคุ้นชินกับบริษัทญี่ปุ่นที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความพยายามที่อย่างมากในการปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ได้ออกนโยบายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานลาพักร้อน ลดการทำงานล่วงเวลา และให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ส่วนบุคคล โดยโครงการริเริ่มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน

5 เน้นการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งสิ่งที่มักจะพบเจอได้จากการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น คือการทำงานแบบสมบูรณ์แบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ “ไคเซ็น” ซึ่งหมายถึง “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” (Continuous, Improvement) ซึ่งนั้นฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมทางอุตสาหกรรม หรือทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่น โดยพนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้ค้นหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน หรือการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

ดังนั้นหากจะถามว่า ทำงานบริษัทญี่ปุ่นดีไหม? แตกต่างจากบริษัทนานาชาติอย่างไร? คงจะตอบคำถามนี้ได้ว่า..ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล หลายคนชอบทำงานแบบมีกฎระเบียบมากหน่อย แต่บางคนอาจจะชอบการทำงานที่สบาย ๆ ไม่เคร่งครัดมากกว่า ดังนั้นหากเราจะลองมาร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นสักครั้ง คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเป็นอย่างมากในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าการทำงานกับบริษัทแบบใด คนเราต้องมีการปรับตัวด้วยกันทั้งนั้น อย่างไรหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ว่าทำงานที่ไหนก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

ทำงานบริษัทญี่ปุ่น

ทำงานบริษัทญี่ปุ่น สามารถให้ประสบการณ์ที่คุ้มค่า เพราะมีความมุ่งมั่น และการมุ่งเน้นไปที่การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือ เคารพการทำงานแบบโครงสร้างลำดับชั้น และเน้นการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่ทำให้บริษัทญี่ปุ่นแตกต่างจากบริษัทนานาชาติ แม้ว่าอาจจะมีความท้าทายและการปรับตัว แต่โอกาสในการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะสามารถช่วยให้เรามีโอกาสในการเติบโตทางอาชีพมากขึ้นได้ในอนาคต

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน