ข่าวสาร กิจกรรม
ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล หรือ HR ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

FDI Recruitment

28 สิงหาคม 2023

ฝ่ายบุคคล หรือ Human Resources – HR ถือเป็นแผนกที่สำคัญอีกหนึ่งแผนกภายในองค์กร เพราะมีหน้าที่หลัก คือการจัดการ ดูแล ผู้ที่มีค่าที่สุดของบริษัท นั่นก็คือบุคลากร หรือ พนักงานของบริษัทนั่นเอง หลาย ๆ คนจึงมีความฝันที่อยากทำงานในตำแหน่งนี้ เพราะได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ได้ประสานงานกับผู้คนในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นสำหรับใครที่สนใจอยากทำงานด้าน HR วันนี้ FDI Recruitment จะพาทุกคนมารู้จักกับหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เลยค่ะ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resources – HR มีกี่ประเภท

หน้าที่แรกที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงตำแหน่ง HR คงจะเป็นการสรรหาว่าจ้างพนักงานใช่มั้ยคะ..ซึ่งหน้าที่นี้ก็ถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของ HR แต่จริง ๆ แล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแบ่งย่อยเนื้องานลงไปได้อีก โดยส่วนใหญ่จะแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • HRM (Human Resources Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร ดูแลเรื่องเวลาเข้า – ออกงาน สิทธิการใช้วันลาต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องเงินเดือนของพนักงาน และ สวัสดิการต่าง ๆ

  • HRD (Human Resources Development)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับองค์ พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กร อีกด้วย

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resources – HR ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ฝ่ายบุคคล มีอยู่ในทุกองค์กร แต่จะมีคนในทีมมากหรือน้อย อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรนั้น ๆ ด้วย วันนี้เราเลยจะขอยกตัวอย่างหน้าที่หลัก ๆ ของ HR ว่าทำอะไรกันบ้าง..

1.คัดเลือกและสรรหาบุคคลากร

ส่วนใหญ่ฝ่ายบุคคลจะทำตำแหน่งเป็น Recruiter คือมีหน้าที่คัดเลือกและสรรหาผู้มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และองค์กร โดยจะเริ่มจากทำประกาศงาน โฆษณาตำแหน่งงานว่างตามช่องทางต่าง ๆ คัดเลือกเรซูเม่ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ และทำสัญญาว่าจ้างผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก

training

2.พัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน

บางองค์กรอาจใช้ชื่อตำแหน่งว่า HR Training โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ และดำเนินโครงการพัฒนา ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ รวมไปถึงช่วยประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

3.จัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรเป็นไปในแนวทางเชิงบวกเสมอ เพื่อเป็นการจูงใจและช่วยให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านความบันเทิงต่าง ๆ มอบรางวัลแก่พนักงาน มีโครงการที่ช่วยดูแล ใส่ใจพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือความกังวลใจในเรื่องการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น

4.การจัดการประสิทธิภาพบุคลากร

HR มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย KPI ต่าง ๆ ของบุคลากร โดยใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ นอกจากนั้นฝ่ายบุคคลยังมีหน้าที่ชี้แจงแผนการประเมินต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และช่วยบุคลากรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ออกมามีผลเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายบุคคล

5.บริหารจัดการเวลา ค่าจ้าง และสวัสดิการ

เรื่องเวลาการทำงาน อัตราค่าจ้าง รวมถึงสวัสดิการงานต่าง ๆ ที่บุคลากรทุกท่านควรได้รับ ถือเป็นงานอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของ HR อีกเช่นกัน โดยฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้คำนวณวันทำงาน โอที เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยันต่าง ๆ รวมถึงค่าคอมมิชชั่นหากตำแหน่งงานใดได้ในส่วนนี้ ซึ่ง HR จะตรวจสอบทุกอย่างนำมาทำเป็นเงินเดือนให้กับพนักงาน

6.การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

อีกงานที่สำคัญของฝ่ายบุคคล คือมีความรอบรู้ในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับการจ้างงานต่าง ๆ โดย HR ในฝ่ายนี้มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และออกนโยบายของบริษัทเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังจัดการเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การลงโทษทางวินัย หากบุคคลากรท่านท่านใดทำผิดกฎ หรือ นโยบายขององค์กร

จะเห็นได้ว่า ฝ่ายบุคคล ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างองค์กรและพนักงาน เริ่มตั้งแต่สรรหาผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดูแลเรื่องการทำงานในองค์กร ไปจนถึงช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝ่ายบุคคลจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กร และบุคคลากรทุกคนประสบความสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone: 02 626 5999
📧 E-mail: infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน