ข่าวสาร กิจกรรม
รับสมัครพนักงาน

เขียนประกาศ รับสมัครพนักงาน อย่างไร ให้ได้คนทำงานตามต้องการ!

FDI Recruitment

25 มิถุนายน 2024

การเขียนประกาศ รับสมัครพนักงาน ที่ดี เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่บริษัท ซึ่งประกาศที่ดีจะดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม มีทักษะตรงตามความต้องการ  และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม  แต่การเขียนประกาศอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั้น  ในบทความนี้ FDI Recruitment จะมาแนะนำรายละเอียดที่ควรต้องใส่ไว้ในประกาศรับสมัครพนักงาน

 

องค์ประกอบสำคัญของประกาศรับสมัครพนักงาน

1.ระบุชื่อตำแหน่งงานให้ชัดเจน

ควรใช้ชื่อที่สื่อถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของงานได้ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่คลุมเครือหรือเข้าใจยาก

ตัวอย่างเช่น

 • แทนที่จะใช้ชื่อว่า “พนักงานทั่วไป” ควรระบุให้ชัดเจนว่า “พนักงานขาย” “พนักงานบริการลูกค้า” หรือ “พนักงานคลังสินค้า”
 • แทนที่จะใช้ชื่อว่า “พนักงานขาย” ลองใช้ชื่อที่สื่อถึงรายละเอียดงานมากขึ้น เช่น “พนักงานขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์” “พนักงานขายประกันภัย” “พนักงานขายเคาน์เตอร์”

ข้อดี: ดึงดูดผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการ ช่วยให้ผู้สมัครเข้าใจภาพรวมของงานได้ง่ายขึ้น

รับสมัครพนักงาน

2.อธิบายรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน

บอกเล่าถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของงาน รวมไปถึงทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ อธิบายวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมการทำงาน และโอกาสในการเติบโต ระบุเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น

 • หากเขียนว่า “รับผิดชอบงานขาย” ลองระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น “ติดตามลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่” “นำเสนอสินค้าและบริการ” “ปิดการขาย” “จัดการเอกสารและรายงาน”

ข้อดี: ช่วยให้ผู้สมัครทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่แท้จริง ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่างานนี้เหมาะกับเขาหรือไม่

 

3.กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร

ระบุทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงาน แบ่งคุณสมบัติออกเป็น “จำเป็นต้องมี” และ “มีแล้วจะได้เปรียบ” พิจารณาใช้คำที่วัดผลได้ เช่น “สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว” แทนที่จะใช้คำทั่วไปว่า “คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์”

ตัวอย่างเช่น

 • หากจะเขียนว่า “มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี” ลองระบุสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น “มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ” “มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์”
 • หรือหากจะเขียนว่า “มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์” ลองระบุโปรแกรมที่ต้องการ เช่น “มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office” “มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop”

ข้อดี: ช่วยให้คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ ช่วยให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

 

4.ระบุวิธีการสมัครงาน

บอกให้ชัดเจนว่าผู้สมัครต้องส่งใบสมัครไปที่ไหน หรือสมัครผ่านช่องทางใด ระบุวันปิดรับสมัคร แจ้งข้อมูลติดต่อสำหรับผู้สมัครสอบถามเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น

 • ระบุวิธีการสมัครงานให้ชัดเจน เช่น สมัครผ่านอีเมล สมัครผ่านเว็บไซต์ สมัครด้วยตนเอง
 • ระบุข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

ข้อดี: ช่วยให้ผู้สมัครสมัครงานได้ง่าย ช่วยให้ติดต่อผู้รับผิดชอบได้สะดวก

รับสมัครพนักงาน

5.ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และน่าสนใจ

 • หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสง หรือภาษาที่เข้าใจยาก ใช้ประโยคสั้นๆ กระชับ อ่านง่าย เน้นย้ำถึงจุดเด่นของงาน และสิ่งที่บริษัทเสนอให้

 

6.ข้อมูลติดต่อ

 • ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ อีเมลสำหรับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • ช่วยให้ผู้สมัครติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ช่วยให้ผู้รับผิดชอบติดต่อผู้สมัครได้ง่าย

 

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ปรับแต่งประกาศให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับงานและบริษัท
 • ใช้ภาพประกอบ หรือวิดีโอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
 • โปรโมทประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หางาน ฯลฯ

 

ผลลัพธ์

 • ประกาศรับสมัครงานที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
 • ดึงดูดความสนใจของผู้สมัคร
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน Digital Marketing Specialist เงินเดือนสูง เริ่มต้น 30,000 บาท

 

รายละเอียดงาน:

 • รับผิดชอบวางแผน กลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัล
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดดิจิทัล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูด และการเขียน
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความคิดริเริ่ม

 

วิธีการสมัครงาน:

 • ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และประวัติย่อมาที่ [อีเมล]
 • ระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน Digital Marketing Specialist”

รับสมัครพนักงาน

ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงาน (2)

 

รับสมัครงาน บริษัท XXX จำกัด

ตำแหน่ง: นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

 

รายละเอียดงาน:

 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ นิตยสาร
 • ออกแบบสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แบนเนอร์ อินโฟกราฟิก
 • พัฒนาคอนเซปต์และไอเดียใหม่ๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบกราฟิก 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น

 

หากประกาศ รับสมัครพนักงาน มีความน่าสนใจ มีข้อมูลครบถ้วน จะช่วยให้ประกาศรับสมัครงานของบริษัท ประสบความสำเร็จ มีคนสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน