ข่าวสาร กิจกรรม
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ทำอะไร หางานได้จากไหนบ้าง?

Recruiter

18 มกราคม 2024

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า สิ่งแวดล้อม ก็จำเป็นต้องมีวิศวกรเข้ามาดูแลด้วย เพื่อให้รักษา ควบคุม ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมถอยลง โดย วิศวกรสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการวางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ควบคุมมลพิษ เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ รวมไปถึงการลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น ควัน เป็นต้น

แนวโน้มของอาชีพ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

อาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มความต้องการสูงในอนาคต เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิศวกรสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
 • ตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ
 • ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ประกอบการไม่ให้มีมลพิษ
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 • ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เคมี ชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

สถานที่ทำงาน

วิศวกรสิ่งแวดล้อมสามารถทำงานได้ในหลากหลายลักษณะองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

 • หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทก่อสร้าง บริษัทด้านพลังงาน บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เหมือง ฯลฯ

ตำแหน่งงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม

 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบ-สร้าง-ตรวจสอบ-แก้ไขปัญหามลพิษ
 • วิศวกรโรงงานควบคุมระบบจัดการมลพิษน้ำเสีย-ขยะ-อากาศ
 • ผู้ตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและจัดการมลพิษระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรคิดค้นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
 • นักวิจัย/นักวิชาการ/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษและการดูแลสิ่งแวดล้อม
 • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม

อาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วิศวกรสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่องทางหางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อมสามารถหางานได้จากหลายช่องทาง เช่น

 • เว็บไซต์หางานออนไลน์ อย่างเว็บจ็อบบอร์ดต่าง ๆ เช่น JobThai Jobsdb เป็นต้น
 • เว็บไซต์ของหน่วยงาน บริษัทที่เปิดรับสมัครงาน หรือ บริษัทที่เราสนใจเข้าร่วมงานด้วย
 • เครือข่ายของเพื่อนฝูงและคนรู้จักให้ช่วยแนะนำงานให้
 • เข้าร่วมงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม หรืองานแฟร์ที่มีบริษัทต่าง ๆ มาออกบูธประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ วิศวกรสิ่งแวดล้อมยังสามารถเพิ่มโอกาสในการหางานได้ด้วยการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์และเครือข่ายในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เรามีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานได้ง่ายขึ้น

หากใครที่กำลังมองหา หรือสนใจงานด้านนี้อยู่..วันนี้ FDI Recruitment ของเรามีตำแหน่งงานมาแนะนำ หากใครสนใจสามารถส่งเรซูเม่เข้ามาทาง E-mail ได้เลยนะคะ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

NOW HIRING!

Environmental Engineer

Salary :  Depend on Experience

Location : BTS Asok (Times Square Buildings)

 

Requirements

 • Male / Female
 • Bachelor’s Degree in Environmental, Industrial, Chemical Engineering or a related field
 • Experiences in Environmental, Safety is a plus.
 • Comprehensive understanding of Carbon legislation and climate change policies
 • Good in Project management skills and good in Problem-solving and decision-making.
 • Fresh graduates are welcome!

Apply Now via Email :  infojob@fdirecruit.co.th

นอกจากตำแหน่งงานนี้ ก็ยังมีตำแหน่งงานอื่น ๆ อีกมากมาย หากใครสนใจฝากประวัติ – ส่งเรซูเม่ สามารถส่งเข้ามาที่ FDI Recruitment ผ่านทางอีเมล :  infojob@fdirecruit.co.th   ได้เลยค่ะ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

สำหรับปี 2024 ไปจนถึงอนาคต เรียกได้ว่าอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นเทรนด์ตำแหน่งงานที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิศวกรสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ที่เรียนมาสายนี้โดยตรงก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้น แต่ควรต้องหมั่นพัฒนาทักษะความสามารถให้มีเยอะมากขึ้น พร้อมที่จะสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เราได้งานในตำแหน่งที่เราต้องการหรือสนใจได้มากขึ้นแล้ว

ดังนั้นทีม FDIR ขอให้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังหางาน ให้ได้งานดี เงินเดือนสูง ตามที่ทุกคนตั้งใจไว้นะคะ

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน