ข่าวสาร กิจกรรม
สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

10 วิธี สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น อย่างไรให้ได้งาน

Recruiter

4 กรกฎาคม 2024

สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น หลาย ๆ คนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่น เนื่องด้วยชื่อเสียง รวมถึงเรื่องความมั่นคง เงินเดือนดี สวัสดิการครบครัน และวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจ แต่กว่าจะได้งานในบริษัทญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในบทความนี้ FDI Recruitment จึงได้รวบรวม 10 วิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น แล้วได้งานตามที่ตั้งใจ

 

1.ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

ก่อนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นที่เราต้องการสมัคร ทำความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างบริษัท ตำแหน่งงานที่เปิดรับ คุณสมบัติที่บริษัทต้องการ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวได้ตรงจุด และยังแสดงให้กรรมการเห็นถึงความตั้งใจจริง ความเหมาะสมของเรากับองค์กรอีกด้วย

 

2.ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุด แม้ว่าบางบริษัทอาจไม่กำหนดให้ต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นมากนัก แต่การมีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และศักยภาพที่จะสามารถทำงานร่วมกับทีมชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

3.เตรียมเรซูเม่และจดหมายสมัครงานสไตล์ญี่ปุ่น

เรซูเม่และจดหมายสมัครงานเปรียบเสมือนใบเบิกทางแรกของทุกคน ควรจัดทำอย่างพิถีพิถัน ใช้ภาษาที่เรียบง่าย กระชับ  ชัดเจน เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร และใส่ใจรายละเอียด เช่น การใช้ฟอนต์ การจัดหน้า การเว้นวรรค ฯลฯ   ให้ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย และน่าอ่าน

 

4.ฝึกฝนการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่นจะมีรูปแบบที่เป็นทางการ เน้นความสุภาพ ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เตรียมตัวตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์การทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจ ฯลฯ ฝึกฝนการตอบคำถามด้วยความมั่นใจ  ชัดเจน กระชับ และแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น

 

5.เรียนรู้มารยาทและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ ควรศึกษาและเรียนรู้มารยาทพื้นฐาน เช่น การโค้งคำนับ การทักทาย การใช้ภาษาสุภาพ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม ฯลฯ  แสดงให้เห็นถึงความเคารพ เข้าใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

6.แสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้น

กรรมการจะมองหาผู้สมัครที่มีความมั่นใจ กระตือรือร้น และมีแรงจูงใจสูง แสดงออกถึงความสนใจในองค์กร ตำแหน่งงาน  และความตั้งใจที่จะทำงานหนัก เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

ภาษากาย:

 • ยืนตัวตรง สบตา ยิ้มอย่างสุภาพ แสดงถึงความมั่นใจ เปิดกว้าง และพร้อมที่จะเรียนรู้
 • หลีกเลี่ยงการกอดอก เล่นมือ หรือแสดงท่าทางที่ดูไม่สนใจ

น้ำเสียง:

 • พูดชัดเจน กระชับ ฟังดูมั่นใจ มีพลัง แสดงถึงความจริงจัง และความตั้งใจ
 • หลีกเลี่ยงการพูดเสียงเบา พูดเอื่อยๆ หรือพูดตะกุกตะกัก

เนื้อหา:

 • พูดถึงความสำเร็จ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานอย่างมั่นใจ
 • แสดงความสนใจในองค์กร ตำแหน่งงาน และความท้าทาย
 • หลีกเลี่ยงการพูดนินทา พูดจาดูไม่สุภาพ หรือพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

7.เตรียมคำถามสำหรับสัมภาษณ์

การเตรียมคำถามสำหรับสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ เตรียมพร้อม และสนใจในองค์กร

 • คำถามเกี่ยวกับบริษัท: วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างบริษัท ฯลฯ
 • คำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงาน: หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ โอกาสการเติบโต ฯลฯ
 • คำถามเกี่ยวกับตัวเอง: แนะนำตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน ประสบการณ์ ทักษะ ความสนใจ แรงจูงใจ ฯลฯ
 • คำถามเกี่ยวกับอนาคต: เป้าหมาย ความคาดหวัง แผนการทำงาน ฯลฯ

 

8.แสดงความขอบคุณ

เขียนอีเมลหรือจดหมายขอบคุณ ส่งถึงกรรมการหลังสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงถึงความขอบคุณสำหรับโอกาส และย้ำถึงความสนใจของคุณในตำแหน่งงาน กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่พูดคุยระหว่างการสัมภาษณ์ แสดงความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมงานกับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และรูปแบบการเขียน

9.ติดตามผล

หากไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โทรศัพท์หรือส่งอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพ แสดงถึงความสนใจ และความตั้งใจที่จะรอรับคำตอบ หลีกเลี่ยงการกดดัน หรือทวงถามอย่างไม่เหมาะสม

 

สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

10.พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 

แม้จะไม่ได้งานในครั้งแรก แต่ประสบการณ์ที่ได้ จะเป็นบทเรียน แรงผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเอง ฝึกฝนทักษะ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสต่อไป

 

 • ทักษะภาษาญี่ปุ่น: ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาให้เก่งขึ้น
 • ทักษะอื่นๆ: พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ความรู้: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เทรนด์ใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: หาโอกาสฝึกงาน ทำงานพาร์ทไทม์ อาสาสมัคร เพื่อเพิ่มประสบการณ์

สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น ต้องอาศัยความพยายาม ความตั้งใจ และการเตรียมตัวที่ดี เชื่อว่าหากคุณมีคุณสมบัติ ทักษะ และความมุ่งมั่น โอกาสในการคว้างานในฝันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน