ข่าวสาร กิจกรรม
สมัครงานวิศวกรโยธา

สมัครงานวิศวกรโยธา เงินดี งานไม่หนัก (มาก) จริงไหม?

FDI Recruitment

2 พฤษภาคม 2024

สำหรับใครมีความสนใจในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา หรือ กำลังอยาก สมัครงานวิศวกรโยธา วันนี้ FDI Recruitment ได้รวบรวมสิ่งที่ต้องรู้สำหรับตำแหน่งงานนี้ มาแนะนำกันแล้วค่ะ หากใครยังมีความสงสัยว่างานวิศวกรโยธา เป็นงานที่ได้เงินดีจริงไหม ต้องทำงานหนักหรือไม่ งานนี้จะตอบโจทย์ความต้องการ หรือ ทักษะความสามารถของเราไหม ลองมาอ่านกันได้ในบทความนี้เลยค่ะ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การสมัครงานวิศวกรโยธา มีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงหน้าที่หลักในการออกแบบ ควบคุม และดูแลการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้าน สะพาน ถนน เขื่อน ท่าเรือ ฯลฯ  งานหลัก ๆ ของวิศวกรโยธา จะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • ออกแบบโครงสร้าง: วิเคราะห์ความต้องการ คำนวณ เขียนแบบ และออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง ปลอดภัย และสวยงาม
 • ควบคุมงานก่อสร้าง: ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ควบคุมคุณภาพ แก้ไขปัญหา และตรวจรับงาน
 • บริหารโครงการ: วางแผน จัดการ ควบคุมเวลา งบประมาณ และทรัพยากรให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษา: ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง วิเคราะห์ความเสื่อมโทรม และวางแผนซ่อมแซม บำรุงรักษาให้โครงสร้างใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • วิจัย: วิจัยและพัฒนาวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง และวิธีการออกแบบที่ทันสมัย

สมัครงานวิศวกรโยธา

ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรโยธา

 • ความรู้ทางวิศวกรรม: หลักการออกแบบ กลศาสตร์ โครงสร้าง วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมดิน ฯลฯ
 • ทักษะการคำนวณ: วิเคราะห์ คำนวณ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ทักษะการเขียนแบบ: เขียนแบบ วาดรูป และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ
 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารความคิด ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอข้อมูล รายงาน ผลงาน
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน แก้ไขปัญหา และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ทักษะการแก้ปัญหา: วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เช่น AutoCAD, STAAD Pro, SAP2000 ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล

 

โอกาสในการทำงานของวิศวกรโยธา

เนื่องจากการสมัครงานวิศวกรโยธา เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง จึงทำให้ตำแหน่งงานวิศวกรโยธามีความต้องการ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการวิศวกรโยธายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เช่น

 • บริษัทรับสร้างบ้าน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน
 • บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • องค์กรอิสระ เช่น สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรโยธาแห่งประเทศไทย

เงินเดือนของวิศวกรโยธา

เงินเดือนของวิศวกรโยธา จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และบริษัทที่ทำงาน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว

 • วิศวกรโยธาจบใหม่จะมีเงินเดือนประมาณ 25,000 – 35,000 บาทต่อเดือน
 • วิศวกรโยธามีประสบการณ์ 3 – 5 ปี มีเงินเดือนประมาณ 35,000 – 50,000 บาทต่อเดือน
 • วิศวกรโยธามีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

ซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ในตลาดแรงงานตอนนี้

สมัครงานวิศวกรโยธา

งานวิศวกรโยธาหนักหรือไม่?

งานวิศวกรโยธา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • วิศวกรโยธาออกแบบ: ทำงานในออฟฟิศ ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ คำนวณ วิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ งานประเภทนี้ไม่หนัก แต่ต้องใช้ความคิด ความรู้ และความรับผิดชอบสูง
 • วิศวกรโยธาหน้างาน: ทำงานหน้างาน ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปัญหา งานประเภทนี้อาจจะต้องทำงานกลางแจ้ง ตากแดด ตากฝน บ้าง แต่โดยรวมแล้วไม่ถึงกับหนักจนเกินไป

คุณสมบัติสำหรับวิศวกรโยธา

 • ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพวิศวกรโยธา ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. ที่ออกโดยสภาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยึดถือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • มีความละเอียดรอบคอบ เพราะงานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หากประมาทอาจะส่งผลต่อชีวิติ หรือ ทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีความอดทน และมีวินัย เนื่องจากต้องออกไปทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์

อนาคตของวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา เป็นอาชีพ หรือ ตำแหน่งงานที่มีอนาคต เนื่องด้วยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นวิศวกรโยธาจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

สมัครงานวิศวกรโยธา

หากมีความสนใจ หรือ รักงานก่อสร้าง ชื่นชอบการออกแบบ คำนวณ วิเคราะห์ มีทักษะการแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบสูง งานวิศวกรโยธา อาจจะเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ ส่วนงานวิศวกรโยธา จะหนักหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทงาน สถานที่ทำงาน และบริษัทที่เราร่วมทำงานด้วยค่ะ

ดังนั้นก่อนตัดสินใจ สมัครงานวิศวกรโยธา ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย พิจารณาจากความชอบ ความถนัด และความสามารถของตัวเองก่อน

หากใครมีความสนใจตำแหน่งงานวิศวกรโยธา สามารถส่งเรซูเม่เข้ามาทาง Email : infojob@fdirecruit.co.th ได้เลยนะคะ เพราะ FDI Recruitment ของเรามีตำแหน่งงานมากมายรอทุกท่านอยู่ค่ะ

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน