ข่าวสาร กิจกรรม
สมัครงานวุฒิปริญญาตรี

สมัครงานวุฒิปริญญาตรี ในยุคนี้ หางานยากจริงเหรอ!?

FDI Recruitment

25 กันยายน 2023

ในปัจจุบันนี้ตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการหางานจึงอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัณฑิตจบใหม่ เนื่องจากบางคนยังขาดประสบการณ์ บางคนยังไม่เคยสมัครงานมาก่อน เลยเกิดความผิดพลาดในการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้บัณฑิตจบใหม่ คิดว่าการ สมัครงานวุฒิปริญญาตรี ในยุคนี้มีความยากมากขึ้น

โดยวันนี้ FDI Recruitment จะยกตัวอย่างของสาเหตุ หรือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความยากลำบากในการหางานในระดับวุฒิปริญญาตรี และแนะนำเคล็ดลับดี ๆ สำหรับผู้ที่กำลังสมัครงานอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูสาเหตุที่ทำให้การหางานยากขึ้นกันเลยค่ะ

ตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมที่มีเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น การเข้ามาของเทคโนโลยี AI สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดังนั้นนายจ้างจึงมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นว่าเราจะสามารถใช้เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานได้มากขึ้น

สมัครงานวุฒิปริญญาตรี

การแข่งขันที่เพิ่มสูงมากขึ้น

มีผู้เข้าระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้เกิดการแข่งข้นในการสมัครงาน ระหว่างผู้ที่ได้วุฒิปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก เมื่อเป็นเช่นนี้นายจ้างมักจะรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และผู้ที่มีทักษะความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ สมัครงานวุฒิปริญญาตรี มีความโดดเด่นในหมู่ผู้สมัครงานด้วยกันเองและมีโอกาสได้งานมากขึ้น

ทักษะที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงาน

อีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญสำหรับบัณฑิต จบใหม่ที่ต้องเผชิญกับการหางาน คือทักษะที่เรามีไม่ตรงกับตำแหน่งงาน หรือตรงกับสิ่งที่นายจ้างต้องการ ซึ่งทักษะถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้งานง่ายขึ้น ดังนั้นเพื่อเด็กจบใหม่ที่กำลัง สมัครงานวุฒิปริญญาตรีควรหมั่นฝึกฝนทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เรากำลังจะสมัคร นอกจากนั้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เรามีความสามารถที่หลวากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดงาน

ขาดประสบการณ์การทำงาน

นายจ้างจำนวนมากขอบผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน ซึ่งสาเหตุนี้ทำให้ผู้ที่ สมัครงานวุฒิปริญญาตรี เสียเปรียบ หากไม่มีประสบการณ์การทำงานมากก่อน เนื่องจากเต็กจบใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่าการทำงาน หรือมีประสบการณ์หลายคนอาจจะไม่ตัวอย่างผลงาน หรือ ไม่สามารถตอบคำถามระหว่างการสัมภาชณ์งานได้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อย่างไร เป็นต้น

สมัครงานวุฒิปริญญาตรี

เคล็ดลับสำหรับผู้สมัครงานวุฒิปริญญาตรี

แม้ว่าตลาดงานในยุคนี้ สำหรับผู้ที่สมัครงานวุฒิปริญญาตรีจะมีความท้าทายอยู่มาก แต่ก็มีกลยุทธ์ หรือเคล็กลับที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากขึ้น ดังนี้

หมั่นเรียนรู้ และเพิ่มทักษะ

หมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเอง รวมทั้งเพิ่มทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างกระตือรือรัน นอกจากนั้นการเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ เข้าร่วม workshop ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถ แถมหลาย ๆ ที่ยังมีให้ใบรับรองอีกด้วย ซึ่งฐามารถนำมาเป็นใบประกอบในการสมัครงาน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้

ลองฝึกงาน หรือเป็นอาสาสมัคร

การมีส่วนร่วมในการฝึกงานหรือการเป็นอาสาสมัครสามารถช่วยให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น ทั้งการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ โดยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้สมัครงานวุฒิปริญญาตรีได้แสดงความสามารถ ลงมือทำงาน จัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำมาพูดคุยระหว่างช่วงสัมภาษณ์ได้ จะช่วยให้ประวัติของเราน่าสนใจมากขึ้น

สมัครงานวุฒิปริญญาตรี

การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ

การมีกลุ่ม หรือ เครือข่ายทางอาชีพ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้สมัครงานวุฒิปริญญาตรี ที่กำลังมองหางานทำ การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ และเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกลุ่มที่มีศักยภาพได้ การสร้างเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับการทำงานและเข้าถึงตลาดงานในอนาคตได้

ทักษะในการปรับตัว

ในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สมัครงานวุฒิปริญญาตรีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น และการเปิดกว้างสำหรับนวัตกรรม อุตสาหกรรมใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และได้งานที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าตลาดงานจะมีผู้ที่จบวุฒิปริญญาตรี เป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดการแข่งขันสูงในการสมัครงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของผู้สมัครทุกคนในการพัฒนาทักษะของตัวเอง ปรับปรุงเรซูเม่ การตอบคำถามสัมภาษณ์งาน จนเป็นที่ถูกใจต่อบริษัท หรือองค์กร และได้ตอบรับเข้าร่วมงาน ดังนั้นจึงขอให้เด็กจบใหม่ หรือผู้ที่สมัครงานวุฒิปริญญาตรีหลาย ๆ ท่านอย่าเพิ่งสิ้นหวังในการหางาน และมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สมัครงานที่ตรงกับคุณสมบัติของเราต่อไปความสำเร็จในการสมัครงาน หางานก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน