ข่าวสาร กิจกรรม

สมัครงานไอที สายไหนดี? รายละเอียดงาน เงินเดือน และโอกาสก้าวหน้า

Recruiter

8 กรกฎาคม 2024

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบุคลากรไอทีมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนจึงใฝ่ฝันอยากทำงานในสายงานนี้ แต่ด้วยความหลากหลายของสายงานไอที อาจทำให้หลายคนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะ “สมัครงานไอที สายไหนดี?”

ในบทความนี้ FDI Recruitment จะมาช่วยไขข้อสงสัย เกี่ยวกับรายละเอียดงาน เงินเดือน และโอกาสก้าวหน้าของสายงานไอทีที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน มีดังนี้

 

1.สายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

รายละเอียดงาน: ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และดูแลรักษาซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และภาษาโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบซอฟต์แวร์ หัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สมัครงานไอที

2.สายงานเครือข่ายและระบบ (Network & System)

รายละเอียดงาน: ออกแบบ ติดตั้ง กำหนดค่า ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 25,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและระบบ

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรระบบ วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์

3.สายงานฐานข้อมูล (Database)

รายละเอียดงาน: ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษา และจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น SQL Server, MySQL, Oracle ฯลฯ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 25,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence (BI)

4.สายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

รายละเอียดงาน: ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีแบบแฮ็ก การขโมยข้อมูล ฯลฯ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบเจาะระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

 

5.สายงานบริหารโครงการไอที (IT Project Management)

รายละเอียดงาน: วางแผน ควบคุม และจัดการโครงการไอทีต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา งบประมาณ และขอบเขตที่กำหนด

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารโครงการ

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการไอที ผู้อำนวยการโครงการไอที

สมัครงานไอที

6.สายงานนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

รายละเอียดงาน: รวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning

7.สายงานนักออกแบบ UX/UI (UX/UI Designer)

รายละเอียดงาน: ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้ใช้งานง่าย สวยงาม และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการออกแบบ UX/UI

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าทีมออกแบบ UX/UI ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX Research หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน User Experience Strategy

8.สายงาน DevOps

รายละเอียดงาน: ผสานรวมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development) กับการดำเนินงาน (Operations) เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 35,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ด้าน DevOps

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่ง DevOps Engineer, Site Reliability Engineer (SRE) หรือ Automation Engineer

สมัครงานไอที

9.สายงาน Cloud Computing

รายละเอียดงาน: ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบ Cloud Computing บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น AWS, Azure, Google Cloud ฯลฯ

เงินเดือน: เริ่มต้นประมาณ 35,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ด้าน Cloud Computing

โอกาสก้าวหน้า: สามารถก้าวหน้าสู่ตำแหน่ง Cloud Engineer, Solutions Architect หรือ Cloud Security Engineer

ทั้งนี้ เงินเดือนและโอกาสก้าวหน้าที่ระบุไว้เป็นเพียงข้อมูลโดยคร่าว ๆ เท่านั้น ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัย อื่นๆ ประกอบกันด้วย เช่น ทักษะ ประสบการณ์ สถานที่ทำงาน และขนาดขององค์กร

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเลือก สมัครงานไอที สายไหน สิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของงาน โดยก่อนสัมภาษณ์ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายงานที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นและความพยายาม ก็จะช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสายงานไอทีได้อย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

8 วิธีรับมือกับ ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน หายนะเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Recruiter

16 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน