ข่าวสาร กิจกรรม

สิ่งที่ผู้นำต้องมี ทุนของความไว้เนื้อเชื่อใจ

admin

2 กันยายน 2022

ความเป็นผู้นำนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่ายิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร หรือสังคม ความไวเนื้อเชื่อใจคือคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ควรจะมี วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่จะทำให้ผู้นำนั้นสามารถขับเคลื่อน ดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ หากวันใดวันหนึ่งผู้นำได้รับคะแนนความไว้เนื้อเชื่อใจมาก คะแนนเหล่านี้จะสามารถแปรผันมาเป็นการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจได้ ในทางตรงกันข้ามหากผู้นำมีคะแนนความไว้วางใจที่น้อยก็จะไม่สามารถบริหารหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นแล้วความไว้วางใจ หรือความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผุ้นำควรจะมี
.
ความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นมีองค์ประกอบ 2 ฝั่งหลักๆคือ ฝั่งที่ยิ่งมีเยอะยิ่งดี และฝั่งที่ยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดี
• ยิ่งมีเยอะยิ่งดี ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความพึ่งพาได้ ความใกล้ชิด
• ยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดี ได้แก่ ความสนใจในประโยชน์ส่วนตน
.
ความน่าเชื่อถือ
เกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญของเรา เรามีความทักษะประสบการณ์ใดด้านที่เราบริหารงานมากแค่ไหน เราสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราได้ด้วยความเชี่ยวชาญ การใช้คำวิพากย์วิจารณ์ที่ผู้อื่นกล่าวให้เป็นประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามหากมีผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถมากพอในสายงานนั้นๆ ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือต่ำลง แต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารไม่จำเป้นต้องเป็นผู้ที่มีทักษะที่ดีที่สุดในทีม แต่จะต้องมีความสามารถมากพอที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในตัวตนของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นการหมั่นหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
.
ความพึ่งพาได้
สิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับการกระทำ เราทำเหมือนที่พูด ทำตามที่สัญญาไว้ได้หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากเราจะเก่งเพื่อความน่าเชื่อถือแล้ว เรายังต้องสิ่งที่รับปากไว้ให้ได้ด้วย
อีกมุมหนึ่งคือ การจัดแจงการงานของเราได้ หากพูดหรือสัญญากับเรื่องใดๆมากเกินไป ก็จะทำให้เราต้องแบกรับสิ่งต่างๆไว้เกินขนาดความจุ เพราะฉะนั้นการกระจายงานสู่คนในทีมก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเช่นกัน เพื่อรักษาเป้าหมาย และคำพูดที่ได้สัญญาไว้ข้างต้น
ด้านสุดท้าย เมื่อเกิดวิกฤตสามารถพึ่งพาได้จริงหรือเปล่า ในมุมนี้คือการเมื่อเราลำบากลูกน้องคิดถึงเราไหม พึ่งพาได้ไหม สามารถพูดคุยด้วยได้จริงไหม ช่วยเหลือได้มากแค่ไหน นี่เองก็เป็นอีกปัจจัยหนางที่สำคัญของผู้นำ
.
ความใกล้ชิด
ในอดีตหัวหน้ากับลูกน้องจะค่อนข้างจะได้มีระยะห่างจากกัน เพราะมีความเชื่อหากสนิทกันมากเกินไปจะทำให้ลูกน้องไม่เชื่อฟังควบคุมลูกน้องได้ยากมากขึ้น แต่ในปัจจุบันโลกก็ได้เปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมองว่าความใกล้ชิดนั้นมีความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่นการอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง เป็นตัวของเอง ซึ่งเรื่องพวกนี้จะเป็นปัจจัยในการเพิ่มความไว้วางใจ เพราะความใกล้ชิดและความเชื่อใจในสำนักงานมีส่วนกับความรู้สึกปลอดภัยในการที่ให้ใครคนหนึ่งล่วงรู้ความไม่มั่นใจและความเคลือบแคลงใจของเรา เมื่อรู้จักใคร ว่าเขาเป็นคนยังไง มันจะเป็นส่วนทำให้เราเข้าใจไว้วางใจมากขึ้น
.
ความสนใจในประโยชน์ส่วนตน
การเชื่อใจคนที่สนใจแต่ตนเองเกิดขึ้นได้ยาก เพราะถ้าเรายิ่งสนใจผลประโยชน์ของตนเองมากเท่าไหร เราก็ยิ่งจะได้รับความไว้วางใจน้อยลงเท่านั้น ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในแบบที่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นสำคัญ เช่น อยากโลกนี้ดีขึ้น อยากให้พนักงานมีชีวิตที่ดี กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็จะสามารถดึงความต้องการในการทำงานของเหล่าพนักงานออกมาได้ ในเชิงธุรกิจการกำหนดวตถุประสงค์ของการทำงานองค์กรนั้นเพื่อผู้อื่นที่สอดคลองกัน จากจะต้องมุ่งเน้นการทำเพื่อ People และ Planet โดย People ในที่นี้อาจัหมายถึงพนักงานลูกค้า สังคม หรือบุคคลอื่นๆได้ด้วย และกำเนิดเกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและสังคม ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการลด Ego ขององค์กรนั้นๆ เพื่อสร้างความน่าไว้วางใจ
.
Cr. The Secret Sauce, The Standard

เรื่องล่าสุด

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

Recruiter

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

4 ข้อดีของการใช้ บริการจัดหาพนักงาน เพื่อได้คนทำงานที่ตรงใจ

Recruiter

12 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เคล็ดลับสมัคร งานล่ามญี่ปุ่น จบใหม่ หาได้ไม่ยาก!

Recruiter

11 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน