ข่าวสาร กิจกรรม
หาคนทำงานไม่ได้

หาคนทำงานไม่ได้..ลองใช้บริการบริษัทจัดหางาน

FDI Recruitment

26 เมษายน 2024

ในปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น การหาพนักงานที่มีความสามารถและตรงกับความต้องการขององค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายๆ บริษัทประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หาคนทำงานไม่ได้

 • ภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ: ปัจจุบันตลาดแรงงานมีจำนวนผู้หางานน้อยกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่าง ทำให้บริษัทต่างๆ แย่งชิงตัวผู้สมัครที่มีทักษะกันอย่างดุเดือด
 • กระบวนการสรรหาที่ยุ่งยาก: การประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางทั่วไป อาจจะไม่ได้รับผู้สมัครที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ หรืออาจจะใช้เวลานานกว่าจะค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม
 • ขาดทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ: บริษัทบางแห่งอาจจะไม่มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยตัวเอง

หากหาคนทำงานไม่ได้ บริษัทจัดหางาน จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทเหล่านี้มีเครือข่ายผู้สมัครงานที่กว้างขวาง สามารถช่วยคัดกรองผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กร และช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหา

บริษัทจัดหางาน จึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยแก้ปัญหา หาคนทำงานไม่ได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดหางานเหล่านี้มีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

 • ค้นหาผู้สมัครงาน: บริษัทจัดหางานมีเครือข่ายผู้สมัครงานที่กว้างขวาง สามารถค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
 • คัดกรองผู้สมัคร: บริษัทจัดหางานจะทำการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ
 • เตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัคร: บริษัทจัดหางานจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์งาน เช่น การฝึกสัมภาษณ์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน
 • ประสานงานกับองค์กร: บริษัทจัดหางานจะประสานงานกับองค์กรในการนัดหมายสัมภาษณ์ ติดตามผลการสัมภาษณ์ และแจ้งผลให้กับผู้สมัครทราบ

หาคนทำงานไม่ได้

ข้อดีของการใช้บริการบริษัทจัดหางาน สำหรับใครที่ หาคนทำงานไม่ได้

 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การใช้บริการบริษัทจัดหางาน ช่วยลดภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต้องเสียเวลาในการคัดกรองและสัมภาษณ์ผู้สมัครเอง ช่วยให้มีเวลาโฟกัสกับงานอื่นๆ ที่สำคัญ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: การใช้บริการบริษัทจัดหางานช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา
 • ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ: บริษัทจัดหางานมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำธุรกิจเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
 • เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด: บริษัทจัดหางานมักใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการคัดกรองผู้สมัคร
 • เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่กว้างขึ้น: บริษัทจัดหางานมีฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่หลากหลาย มากกว่าที่องค์กรจะสามารถเข้าถึงเอง ช่วยให้หาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น
 • ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพ: บริษัทจัดหางานมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการคัดกรองผู้สมัคร ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ และมีศักยภาพที่จะทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการสรรหาที่รวดเร็ว: บริษัทจัดหางานสามารถหาผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรสามารถเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างได้ทันเวลา
 • ลดความเสี่ยง: บริษัทจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดกรองผู้สมัคร ช่วยลดความเสี่ยงในการจ้างงานผู้สมัครที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: บริษัทจัดหางานบางแห่งมีความเชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะ เช่น ไอที การเงิน หรือ วิศวกรรม ช่วยให้สามารถหาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้
 • เข้าถึงผู้สมัครที่ไม่เปิดรับการหางาน: บริษัทจัดหางานมีเครือข่ายผู้ติดต่อที่กว้างขวาง ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้สมัครที่มีความสามารถที่อาจไม่เปิดรับการหางานเอง เพิ่มโอกาสในการได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพ

ประเภทของบริการบริษัทจัดหางาน

 • การสรรหาพนักงานประจำ: บริษัทจัดหางานจะค้นหาผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กร และดำเนินการสัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัคร จนถึงนำเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กร
 • การสรรหาพนักงานชั่วคราว: บริษัทจัดหางานจะค้นหาพนักงานชั่วคราวที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • การสรรหาพนักงานสัญญาจ้าง: บริษัทจัดหางานจะค้นหาพนักงานสัญญาจ้างที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • การให้บริการ HR Outsourcing: บริษัทจัดหางานจะให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจ้างงาน การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการ การฝึกอบรม ฯลฯ

หาคนทำงานไม่ได้

การเลือกบริษัทจัดหางาน

 • พิจารณาประเภทของบริการ: เลือกบริษัทจัดหางานที่มีบริการที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • พิจารณาประสบการณ์: เลือกบริษัทจัดหางานที่มีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรในประเภทธุรกิจของคุณ
 • พิจารณาชื่อเสียง: เลือกบริษัทจัดหางานที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
 • พิจารณาค่าธรรมเนียม: เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดหางานต่างๆ
 • พิจารณาบริการอื่นๆ: เลือกบริษัทจัดหางานที่มีบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม ฯลฯ

FDI Recruitment

ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

ทั้งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศ (แบบจง.3) เลขที่ น.1261/2554 เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการและธุรกิจในประเทศ

.

หาคนทำงานไม่ได้

การใช้บริการบริษัทจัดหางานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา หาคนทำงานไม่ได้ บริษัทจัดหางานสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหา และช่วยให้ธุรกิจได้บุคลากรที่มีความสามารถมาทำงานกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน