ข่าวสาร กิจกรรม
หางานวิศวกร จบใหม่

หางานวิศวกร จบใหม่ ควรมีทักษะ (Skill) อะไรบ้าง?

FDI Recruitment

25 สิงหาคม 2023

การหางานในฐานะบัณฑิตจบใหม่ด้านวิศวกรรม สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องง่าย แต่ยังมีอีกหลายคนที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการสมัครงานที่ตนเองต้องการ โดนตำแหน่งงานด้านวิศวกร นอกจากจะต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งสำคัญแล้ว นายจ้างจากบริษัทต่าง ๆ ยังมองหาคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงาน นอกเหนือไปจากผลการเรียนที่ดีอีกด้วย วันนี้ FDI Recruitment เลยมารวบรวมทักษะ (Skill) ที่เด็ก หางานวิศวกร จบใหม่ ควรมีติดตัวไว้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานด้านวิศวกรมากยิ่งขึ้น

1.ทักษะความสามารถด้านเทคนิค

แม้ว่าจะเป็นวิศวกร จบใหม่ แต่การหางานวิศวกร จบใหม่นั้นควรมีทักษะความสามารถด้านเทคนิค ควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อย่างหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราเรียนจบมา เช่น ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น AutoCAD, SolidWorks, MATLAB, Python  ความรู้เกี่ยวกับรหัสการออกแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ความสามารถในการใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับสถานการณ์จริง และ ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เป็นต้น

ทำงานเป็นทีม

2.ทักษะการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ

อย่างที่ทราบกันดีว่า งาน หรือ โครงการด้านวิศวกรรมมักจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คนที่กำลัง หางานวิศวกร จบใหม่ ดูโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่น ๆ และช่วยให้หางานได้งานมากยิ่งขึ้น ทักษะการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ ควรมีติดตัวไว้เลยค่ะ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝน พัฒนาขึ้นมาได้ ซึ่งเราควรมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม ส่วนทักษะด้านความเป็นผู้นำ เช่น ความคิดริเริ่ม การจัดการเวลาและทรัพยากร และการจูงใจสมาชิกในทีม เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ

3.ทักษะการแก้ไขปัญหา

วิศวกรหลายคนมักเผชิญกับความท้าทาย เกี่ยวกับงาน หรือโครงงานการที่ได้รับมอบหมายอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นผู้ที่กำลัง หางานวิศวกร จบใหม่ควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดี และยังรวมไปถึงเป็นทักษทีที่วิศวกรทุกคนควรมีติดตัว ซึ่งผู้จ้างจากบริษัทต่าง ๆ มักจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ความใส่ใจในรายละเอียด และเหตุผลเชิงตรรกะเป็นคุณสมบัติที่ผู้จ้างมองหาในการจ้างงานผู้สมัครด้านวิศวกรรม

หางานวิศวกร จบใหม่

4.ทักษะทางด้านการสื่อสาร

ทักษะด้านการสื่อสารก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับวิศวกรมากเลยทีเดียว เนื่องจากวิศวกรมักจะทำงานเป็นทีม และต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้นผู้ที่กำลังหางานวิศวกร จบใหม่ควรแสดงความสามารถด้านการสื่อสาร งานนำเสนอต่าง ๆ รวมไปถึงทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสำคัญด้วยเช่นกัน

5.ทักษะความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้

งานด้านวิศวกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี หรือ วิวัฒนาการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ที่กำลัง หางานวิศวกร จบใหม่ควรแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพราะผู้จ้างจากบริษัทต่าง ๆ มักจะมองหาผู้สมัครที่ตามติด ทันทุกเทคโนโลยี หรือ อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ให้เข้าร่วมงาน อีกทั้งการมีทักษะความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้ ยังช่วยให้เรามีโอกาสในการพัฒนา เติบโตในสายงานมากขึ้นอีกด้วย

6.ทักษะด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานของวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ที่กำลังหางานวิศวกร จบใหม่ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการทำงาน การมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักษาความลับเป็นคุณสมบัติที่ผู้จ้างทุกบริษัทคาดหวังจากผู้สมัครงานด้านวิศวกรรม

หางานวิศวกร จบใหม่

ปัจจุบันนี้ผู้ที่กำลังหางานวิศวกร จบใหม่ หรือกำลังหางานด้านวิศวกรรมในฐานะเด็กจบใหม่ เพียงแค่ใบปริญญาอาจจะไม่เพียงพอ เพราะอย่างที่บอกไปว่านายจ้างจากบริษัทต่าง ๆ มักจะมองหาผู้สมัครที่มีทักษะ (skill) เฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับสายงานอีกด้วย เช่น ความสามารถทางเทคนิค ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการปรับตัว และที่สำคัญคือจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ดังนั้นหากเรามีทักษะเหล่านี้ติดตัวไว้ หรือหมั่นพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น ก็จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้ได้ นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานในสายงานนี้มาเป็นระยะเวลานาน หากเรียนรู้พัฒนาทักษะเหล่านี้เพิ่มเติม จะช่วยให้การทำงานในสายอาชีพวิศวกรนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

FDI Recruitment

🔎 Line@ : @jobfdi
📞 Phone : 02 626 5999
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🌐 www.fdirecruit.co.th

เรื่องล่าสุด

7 เทคนิค การคัดเลือกบุคลากร ให้ได้พนักงานคุณภาพสำหรับบริษัท

Recruiter

19 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร อยากทำงานด้านนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Recruiter

18 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

Recruiter

17 กรกฎาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน