ข่าวสาร กิจกรรม
หางาน เด็กจบใหม่

8 ข้อ ต้องรู้ หางาน เด็กจบใหม่ ให้ได้งานดี!

FDI Recruitment

3 พฤษภาคม 2024

ก้าวแรกสู่โลกการทำงาน สำหรับเด็กจบใหม่ หลายคนคงรู้สึกตื่นเต้น ปนกังวล เกี่ยวกับการหางาน ฝันใฝ่ถึงงานดี เงินเดือนดี แต่การหางานไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีผู้สมัครงานมากมาย บทความนี้ FDI Recruitment จึงขอรวบรวม 8 ข้อควรรู้  ที่จะช่วยให้การ หางาน เด็กจบใหม่ มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น

 1.รู้จักตัวเอง

ก่อนการเริ่มต้นหางาน เด็กจบใหม่ควรต้องรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน ความชอบ ความถนัด และเป้าหมายในชีวิต  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเลือกหางานที่เหมาะสมกับตัวเอง

 • วิเคราะห์จากวิชาที่เรียน กิจกรรมที่เคยทำ ผลงานที่เคยได้รับ รางวัลที่เคยได้
 • ลองทำแบบทดสอบวัดความชอบ ทักษะ บุคลิกภาพ
 • ปรึกษาพ่อแม่ อาจารย์ รุ่นพี่ ที่ปรึกษา

ตัวอย่าง:

 • ชอบพูด สื่อสารเก่ง คิดสร้างสรรค์ เหมาะกับงานสายการตลาด โฆษณา
 • เคยเป็นอาสาสมัครสอนเด็ก อาจจะลองหางานด้านการศึกษา
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนบทความ อาจจะลองหางานด้านสื่อสาร
 • ชอบช่วยเหลือผู้คน ใจเย็น มีจิตเมตตา เหมาะกับงานสายบริการ งานสังคมสงเคราะห์
 • ชอบเลข เก่งคณิตศาสตร์ วิเคราะห์เก่ง เหมาะกับงานสายบัญชี การเงิน
 • เด็กจบวิศวกรรม ชอบเลข เก่งฟิสิกส์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบออกแบบ อาจจะเหมาะกับงานวิศวกรออกแบบ

หางาน เด็กจบใหม่

2.ตั้งเป้าหมาย

ซึ่งสิ่งถัดไปสำหรับการหางาน เด็กจบใหม่ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากหางานประเภทไหน เงินเดือนเท่าไหร่ ทำงานในบริษัทแบบไหน เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราค้นหางานได้ตรงใจ

 • กำหนดเงินเดือนที่คาดหวัง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทธุรกิจ
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • โอกาสในการเติบโต

ตัวอย่าง:

 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • ทำงานในกรุงเทพฯ
 • บริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
 • เน้นการทำงานแบบอิสระ
 • มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • หางานที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน

 

3.ศึกษาข้อมูล

การหางาน เด็กจบใหม่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงาน เทรนด์การจ้างงาน บริษัทที่เราสนใจ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รายละเอียดงาน คุณสมบัติที่ต้องการ เงินเดือน สวัสดิการ  ฯลฯ

ตัวอย่าง:

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Apple ผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ข่าวสาร
 • เข้าร่วมงาน Tech Talent Fair เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัทต่างๆ
 • ไปงานรับสมัครงานของธนาคารกรุงเทพ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

 

4.เตรียมตัว

ประวัติย่อ (Resume):

 • เขียนให้กระชับ อ่านง่าย เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
 • ใช้คำที่เป็นทางการ มืออาชีพ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย

จดหมายสมัครงาน (Cover Letter):

 • แนะนำตัว อธิบายความสนใจ แรงจูงใจ ทำไมถึงอยากทำงานในตำแหน่งนี้
 • เน้นทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนให้กระชับ น่าสนใจ

ฝึกฝนการสัมภาษณ์งาน:

 • ฝึกตอบคำถามทั่วไป เช่น แนะนำตัว เล่าประสบการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน ฯลฯ
 • ฝึกตอบคำถามเฉพาะ เกี่ยวกับตำแหน่งงาน บริษัท ฯลฯ
 • ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ภาษากาย บุคลิกภาพ

เตรียมชุดให้พร้อม:

 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน

ตัวอย่าง:

เด็กจบการศึกษาด้านวิศวกรรม ฝึกฝนการตอบคำถามเกี่ยวกับ โปรเจคที่เคยทำ ทักษะการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้านวิศวกรรม

หางาน เด็กจบใหม่

5.ลองยื่นสมัครงานตามช่องทางต่าง ๆ

 • สมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ
 • สมัครงานตรงกับบริษัท
 • สมัครงานผ่านเว็บไซต์หางาน
 • สมัครงานผ่านโซเชียลมีเดีย
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานรับสมัครงาน
 • ส่งใบสมัครงานไปยังบริษัทโดยตรง

ตัวอย่าง:

เด็กจบการศึกษาด้านการตลาด สมัครงานตำแหน่ง Marketing Executive ผ่านเว็บไซต์ JobThai และสมัครงานตรงกับบริษัทที่สนใจ

 

6.การสมัครงานต้องใช้ความอดทน

การหางานอาจต้องใช้เวลา อดทนและพยายามต่อไป อย่าท้อถอย พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ตัวอย่าง:

 • สมัครงาน 10 ตำแหน่ง อาจจะได้สัมภาษณ์ 2-3 ตำแหน่ง
 • ใช้เวลา 3 เดือน กว่าจะหางานได้
 • เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน

 

7.เข้าสังคม

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ งานสัมมนา เวิร์คช็อป เพื่อสร้างคอนเนคชั่น ขยายโอกาสในการหางาน

ตัวอย่าง:

เด็กจบการศึกษาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมวิศวกร งานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ เชื่อมต่อกับวิศวกรผ่าน LinkedIn

ข้อควรระวัง:

 • เลือกเข้าสังคมในสถานที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย
 • ระวังมิจฉาชีพ หลอกลวง
 • รักษาบุคลิกภาพ ประพฤติตนเหมาะสม
 • สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น

 

8.เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านดิจิทัล ฯลฯ

ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรเรียนรู้:

ทักษะด้านดิจิทัล:

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อินเทอร์เน็ต
 • การเขียนโค้ด การออกแบบเว็บไซต์
 • การตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
 • การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

ทักษะด้านภาษา:

 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
 • ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ

ทักษะด้าน Soft Skills:

 • การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
 • การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร
 • ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ
 • การบริหารเวลา การจัดการความเครียด

ตัวอย่าง:

เด็กจบการศึกษาด้านการตลาด เรียนรู้ทักษะการตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ผ่านหลักสูตรออนไลน์ ฝึกฝนการทำโฆษณาบน Facebook Instagram

หางาน เด็กจบใหม่

สำหรับการ หางาน เด็กจบใหม่ หากอยากได้งานที่ดีต้องใช้เวลา ความพยายาม และความอดทน ดังนั้นจึงต้องมีความมุ่งมั่น พัฒนาตัวเอง แล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ได้งานที่ตรงใจอย่างแน่นอน

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน