ข่าวสาร กิจกรรม
หางาน IT

หางาน IT ง่าย ๆ : เงินเดือน IT แต่ละสายงานเฉลี่ยเท่าไหร่บ้าง?

FDI Recruitment

23 เมษายน 2024

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ สายงาน IT กลายมาเป็นสายงานสุดฮอตและเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับบริษัทต่าง ๆ หรือ องค์กรใหญ่ ๆ ทำให้หลายคนใฝ่ฝันอยากมีอาชีพในสายงานนี้ ด้วยโอกาสในการเติบโตและเงินเดือนที่สูง แต่ทราบหรือไม่ว่า เงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละสายงาน IT นั้นแตกต่างกันไป บทความนี้ FDI Recruitment จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงเงินเดือนเฉลี่ยของสายงาน IT ที่ได้รับความนิยมในไทย ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่สนใจ หางาน IT ได้ง่าย ๆ กันค่ะ

สายงานด้าน IT ที่ได้รับความนิยมในไทย มีดังนี้

1.Programmer

Programmer หรือ โปรแกรมเมอร์ หมายถึง ผู้ที่ออกแบบ เขียน โค้ด ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ภาษา C++ #C และ Java โปรแกรมเมอร์ ทำหน้าที่สร้างสรรค์โปรแกรมที่ใช้งานได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมระบบ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เกม หรือระบบอัตโนมัติ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Programmer

ทักษะการเขียนโค้ด : มีความรู้และทักษะในการเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ภาษา C++ #C และ Java

ทักษะการคิดวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีตรรกะ

ทักษะการแก้ปัญหา : สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสาร : สามารถสื่อสารความคิด ความต้องการ และปัญหาทางเทคนิคได้อย่างชัดเจน

ทักษะการทำงานเป็นทีม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และประสานงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่งงาน Programmer

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 25,000 – 40,000 บาท/เดือน สูงสุด 50,000 – 150,000 บาท/เดือน

หางาน IT

2. Infrastructure

Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หมายถึง ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายที่รองรับการทำงานของระบบไอทีทั้งหมดภายในองค์กรเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของระบบไอที

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Infrastructure

ทักษะด้านเทคนิค : มีความรู้และทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการ

ทักษะการแก้ปัญหา : สามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ : สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีตรรกะ

ทักษะการสื่อสาร : สามารถสื่อสารความคิด ความต้องการ และปัญหาทางเทคนิคได้อย่างชัดเจน

ทักษะการทำงานเป็นทีม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และประสานงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่งงาน Infrastructure

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 28,000 บาท/เดือน สูงสุด 60,000 – 150,000 บาท/เดือน

3. Database

Database หรือ ฐานข้อมูล หมายถึง ชุดข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึง ค้นหา จัดการ และดึงข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Database เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ขององค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ฯลฯ

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Database

 • ทักษะด้านฐานข้อมูล : มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ หลักการออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล ภาษา SQL และเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
 • ทักษะการแก้ปัญหา : สามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ : สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีตรรกะ
 • ทักษะการสื่อสาร : สามารถสื่อสารความคิด ความต้องการ และปัญหาทางเทคนิคได้อย่างชัดเจน
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และประสานงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่งงาน Database

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน สูงสุด 180,000 บาท/เดือน

หางาน IT

 

4. UX/UI

UX/UI ย่อมาจาก User Experience/User Interface หมายถึง การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งในการหางาน IT ที่เป็นที่นิยม

 

มีหน้าที่หลักดังนี้

 1. UX (User Experience) หรือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

 • วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ : ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการ พฤติกรรม และเป้าหมายของผู้ใช้
 • ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ : วางแผน กำหนดโครงสร้าง และออกแบบการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • ทดสอบและประเมินผล : ทดสอบการออกแบบกับผู้ใช้จริง เพื่อหาจุดอ่อนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ UX

 • ทักษะการวิเคราะห์ : วิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้
 • ทักษะการออกแบบ : ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ใช้งานง่าย สื่อความหมายชัดเจน และสวยงาม
 • ทักษะการสื่อสาร : สื่อสารความคิด ความต้องการ และแนวทางการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม : ทำงานร่วมกับผู้อื่น และประสานงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. UI (User Interface) หรือ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

 • ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ : ออกแบบหน้าจอ ปุ่ม กราฟิก ไอคอน และองค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรม
 • ออกแบบระบบการโต้ตอบ : ออกแบบวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบ เช่น การคลิก การเลื่อน การกดปุ่ม
 • ออกแบบระบบการนำทาง : ออกแบบวิธีการที่ผู้ใช้ค้นหาและใช้งานข้อมูล บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรม

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ UI

 • ทักษะการออกแบบ : ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และสื่อความหมายชัดเจน
 • ทักษะการใช้เครื่องมือออกแบบ : ใช้เครื่องมือออกแบบต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Sketch, Figma
 • ทักษะการเข้าใจหลักการ UI : เข้าใจหลักการออกแบบ UI เช่น ความสมดุล ความเรียบง่าย และความสอดคล้อง
 • ทักษะการทดสอบและประเมินผล : ทดสอบการออกแบบ UI กับผู้ใช้จริง เพื่อหาจุดอ่อนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่งงาน UX/UI

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 30,000 – 100,000 บาท/เดือน สูงสุด 120,000 – 200,000 บาท/เดือน

 

หางาน IT

5. IT Support

IT Support หรือ ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที หมายถึง ทีมงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย อุปกรณ์ไอที และซอฟต์แวร์ เปรียบเสมือนผู้ช่วยด้านไอที คอยดูแลให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบไอทีได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งของการ หางาน IT ที่นิยม

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ IT Support

ทักษะด้านเทคนิค : มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย อุปกรณ์ไอทีซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ

ทักษะการแก้ปัญหา : สามารถวิเคราะห์ปัญหาแยกแยะประเด็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสาร : สามารถสื่อสารความคิดความต้องการ และปัญหาทางเทคนิคได้อย่างชัดเจน

ทักษะการบริการลูกค้า : สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทักษะการทำงานเป็นทีม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและประสานงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายได้เฉลี่ยของตำแหน่งงาน IT Support

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 18,000 – 25,000 บาท/เดือน สูงสุด 50,000 – 120,000 บาท/เดือน

การ หางาน IT ทั้งหมดนี้เป็นตำแหน่งทางด้าน IT ยอดนิยมในไทย โดยจะเห็นได้ว่าหากเราทำงานจนมีประสบการณ์มากขึ้น จะช่วยให้เรามีความก้าวหน้า รายได้เฉลี่ยสูงกว่าตำแหน่งอื่น ๆ เยอะเลยทีเดียว

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

5 เทคนิคการ หาพนักงาน ที่มีทักษะเฉพาะทาง!

Recruiter

15 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ

6 เครื่องมือ หาคนทำงาน ให้ได้พนักงานที่ต้องการ

FDI Recruitment

14 พฤษภาคม 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน