ข่าวสาร กิจกรรม
หาพนักงานบัญชี

หาพนักงานบัญชี อย่างไรให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพ

FDI Recruitment

17 พฤษภาคม 2024

หาพนักงานบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของเรานั้น เปรียบเสมือนการตามหาบุคคลอันล้ำค่าสำหรับธุรกิจ หรือ บริษัท เพราะพนักงานเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้คอยดูแลสถานะทางการเงินขององค์กร ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาด ในบทความนี้ FDI Recruitment จึงขอนำเสนอแนวทางการหานักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.กำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน

ก่อนหาพนักงานบัญชี เราต้องกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับพนักงานบัญชีอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

ประเภทของธุรกิจ: ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่

 • ธุรกิจขนาดเล็ก: อาจต้องการพนักงานบัญชีที่ทำงานทั่วไป เช่น บันทึกบัญชี จ่ายเงินเดือน จัดทำงบการเงิน
 • ธุรกิจขนาดกลาง: อาจต้องการพนักงานบัญชีที่มีทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติม เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล บัญชีต้นทุน
 • ธุรกิจขนาดใหญ่: อาจต้องการนักบัญชีที่มีประสบการณ์และทักษะความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม

ความซับซ้อนของงานบัญชี: บริษัทของเรามีระบบบัญชีที่ซับซ้อนหรือไม่

บริษัทที่มีระบบบัญชีที่ซับซ้อน อาจต้องการพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP ซอฟต์แวร์บัญชี และมาตรฐานการบัญชี

ทักษะที่จำเป็น: ต้องการทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ บัญชีต้นทุน

 • ทักษะทั่วไป: ทักษะการคำนวณ ความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะคอมพิวเตอร์
 • ทักษะเฉพาะทาง: ภาษีเงินได้บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีต้นทุน การเงิน

ประสบการณ์: ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์หรือไม่ และต้องการประสบการณ์กี่ปี

 • ธุรกิจขนาดเล็ก: อาจพิจารณาพนักงานจบใหม่ที่มีทักษะพื้นฐาน
 • ธุรกิจขนาดกลาง: ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • ธุรกิจขนาดใหญ่: ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

ทักษะอื่นๆ: ต้องการทักษะเพิ่มเติม เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ

 

2.ประกาศรับสมัครงานที่ตรงประเด็น

เมื่อเรากำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนแล้ว เขียนประกาศรับสมัครงานที่อธิบายรายละเอียดของงาน คุณสมบัติที่ต้องการ และผลตอบแทน ประกาศรับสมัครงานควรระบุเว็บไซต์ที่สามารถสมัครงานได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติที่ต้องการ ผลตอบแทน และวิธีการสมัคร
 • ลงประกาศในช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์หางาน เว็บไซต์บริษัท โซเชียลมีเดีย
 • เขียนประกาศให้น่าสนใจ กระชับ ตรงประเด็น และดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับประกาศงาน

หาพนักงานบัญชี

3.คัดกรองผู้สมัครอย่างละเอียด

ตรวจสอบประวัติย่อของผู้สมัครอย่างละเอียด มุ่งเน้นไปที่ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ โทรสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

4.ทดสอบทักษะ

มอบหมายงานทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีให้ผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น ให้ผู้สมัครบันทึกบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน หรือ   แก้ไขปัญหาบัญชีจำลอง ประเมินผลการทดสอบทักษะ เลือกผู้สมัครที่มีทักษะตรงตามความต้องการ

5.สัมภาษณ์เชิงลึก

สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบทักษะ มุ่งเน้นไปที่คำถามที่ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่างคำถาม:

 • อธิบายประสบการณ์การทำงานบัญชีของคุณ
 • คุณมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใดบ้าง
 • คุณมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างไร
 • คุณทำงานเป็นทีมอย่างไร
 • อธิบายจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ
 • ทำไมคุณถึงสนใจทำงานกับเรา

หาพนักงานบัญชี

6.ตรวจสอบประวัติ

ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์

 • ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ใบรับรองต่างๆ และอ้างอิง
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรณีจำเป็น)

7.เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

พิจารณาจากผลการคัดกรอง ทดสอบทักษะ สัมภาษณ์ และตรวจสอบประวัติ เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทักษะเหมาะสม และมีศักยภาพที่จะเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

8.ฝึกอบรมและพัฒนา

จัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ให้เข้าใจระบบงาน นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

9.ดูแลและรักษาพนักงาน

ดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการ ผลตอบแทน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจ มีความสุข   และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หาพนักงานบัญชี

10.ประเมินผลและปรับปรุง

ประเมินผลการทำงานของพนักงานบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

 

ใช้บริการบริษัทจัดหางาน เพื่อช่วยหาพนักงานบัญชี

การใช้บริการบริษัทจัดหางานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราหาพนักงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพได้ โดยบริษัทจัดหางานมีหน้าที่คัดกรองผู้สมัคร ทดสอบทักษะ และสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น ช่วยให้เราประหยัดเวลาและทรัพยากรในการคัดเลือกพนักงาน

หาพนักงานบัญชี โดยการใช้บริการบริษัทจัดหางานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราหานักบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ตรงใจเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราควรเปรียบเทียบบริษัทจัดหางานต่างๆ ระบุความต้องการของเราเอง กำหนดงบประมาณ บริษัทจัดหางานก่อนตัดสินใจใช้บริการ

FDI Recruitment
📧 E-mail : infojob@fdirecruit.co.th
🔎 Line@ : @jobfdi (https://line.me/R/ti/p/%40jobfdi)
📞 Phone : 02 626 5999
🌐 www.fdirecrit.co.th

เรื่องล่าสุด

recruitment consultant คืออะไร อยากทำตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Recruiter

21 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

แนะนำ เว็บหางานออนไลน์ เงินเดือนสูง! สมัครงานฟรี!

Recruiter

19 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ

เจาะลึกตำแหน่ง Recruiter ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ถึงได้เป็นนักสรรหามือโปร!

FDI Recruitment

14 มิถุนายน 2024

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

Please Update Profile
for Register Jobs

กรุณาเข้าสู่ระบบ

or
ลงทะเบียน